Hjem
Studentsider
Masteremne

Kunstpraksis 2

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeART320
 • Talet på semester1
 • SpråkEnglish.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Spring.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

Emnets formål er at studenten utvikler egen praksis i en profesjonell kontekst. I dette semester skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset arbeid for offentlig visning.

Studenten skal delta og presentere arbeidene sine i MA1-seminar.

Læringsutbyte

Kunnskap

 • Vurdere egen kunstnerisk praksis i lys av kunnskap om samtidige og/eller historiske kunstpraksiser.

Ferdigheiter

 • Planlegge, gjennomføre og formidle et avgrenset egen-initiert kunstnerisk arbeid, som kan være med i en gruppe utstilling (MA 1 utstillingen).
 • Studenten skal kunne vise til en videreutvikling av kunstneriske arbeider fra innledende semester, gjennom mestring av komplekse faglige prosesser på et høyere nivå.

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne demonstrere et høyt bevisst refleksjonsnivå omkring egen og andres kunst produksjon.
 • Kunne samarbeide med medstudenter om planlegging og gjennomførelse av praktiske oppgaver og aktiviteter knyttet til noe utstillingpraksis.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART300. Passed ART300.

Krav til studierett

This is a mandatory module that requires admission to study in the Master's programme in Fine Art.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring. Veiledning er både individuell og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt, men studenten kan også ha undervisningsformer slik som forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner. I dette emnet planlegges også studietur. Noe egenbetaling må påberegnes.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Presentasjon i MA1-seminar. I dette gruppeseminaret presenterer hver student sitt eget prosjekt og status for arbeidet så langt. Presentasjonen skal inneholde dokumentasjon, kontekstuelle referanser og kritisk refleksjon rundt prosjektet.

Deltagelse i MA1-utstilling. Dette er en gruppeutstilling der hver student presenterer arbeid de har utviklet i løpet av andre semester. Utstillingen er fullt ut planlagt, montert og gjennomført av studentene selv.

Det kan bli muligheter for studietur med museumsbesøk, utstillinger og møter med kunstnere, kuratorer og andre utøvere i kulturfeltet. Program og reisemål varierer i henhold til aktuelle utstillinger. Utgifter til turen må påberegnes. Studieturen er et valgfritt tilbud for alle masterstudenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Presentation in MA1 seminar.
 • Minimum 4 tutorials, individually or in groups, with main tutor.
 • Submission of individual semester plan at the beginning of the semester, by deadlines given by the department. The semester plan must be approved by the main supervisor.

Vurderingsformer

The module uses the following forms of assessment: Portifolio/folder assessment.

The folder should contain:

 • Semester report; a written account of professional development for the current semester, as well as documentation of professional activity.
 • Oral semester assessment takes place in the form of a 45 -minute conversation with main supervisor and another professor, which ends with the student receiving structured feedback on their own work and progression.

Passed semester assessment is a prerequisite for further studies in the master's program.

Assessment criteria:

 • Individual semester report
 • Oral account of own learning and work effort during the semester assessment.

Karakterskala

Pass / Fail.

Vurderingssemester

Spring.

Emneevaluering

The module is evaluted every third year according to UiBs quality system for education.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Kontakt

You are welcome to contact a student advicer: studieveileder.kmd@uib.no or +47 55 58 300.