Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i HCI

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeINFO162
  • Talet på semester1
  • Ressursar
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.