Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Analysis of longitudinal and correlated data

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Forbetre samfunnsmedisinske forskarar si evne til å analysere korrelerte data

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

  • Forstå og behandle analyser av longitudinelle data kor kvar eining vert observert fleire gonger over tid
  • Kjenne til metodar for analyse av data med samanheng mellom observasjonar slik som data frå cluster-randomiserte studiar
  • Kjenne alternativa med robust variansestimering, random intercept og GEE

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

  • Analysere data med enkle korrelasjonsstrukturar
  • Endra data-struktur frå wide- til long-format
  • Gjennomføre relevante regresjonsanalyser med Stata

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

  • Forstå når statistiske analyser må ta omsyn til korrelasjon mellom observasjonar

Undervisningsperiode

haust

Minimum 7 - maksimum 20 deltakarar

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Grunnleggjande kjennskap til regresjonsmetodar og kjennskap til Stata. HELSTA/MEDSTA + MEDSTA2 og MEDSTATA eller liknande

Tilrådde forkunnskapar

Eiga forskingserfaring

Vurderingsform

Heimeksamen.

Bestått/ikkje bestått

Kven kan delta

PhD-kandidatar

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Alle kursdeltakarar må ta med eigen PC (laptop eller stasjonær) med STATA installert!

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: post@igs.uib.no

Emneansvarleg: Rolv Terje Lie

http://www.uib.no/personer/Rolv.Terje.Lie

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

haust

Minimum 7 - maksimum 20 deltakarar