Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Seminarserie (forskerskule) i oral helse

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk og engelsk

Kursinnhald

Mål: Emnet har som mål å gi tilpassa opplæring til kandidatane for å auke moglegheita for å gjennomføre på normert tid med høy kvalitet på avhandlinga og god forskingskompetanse.

Emnet skal bidra til at kandidatane får eit nettverk også utanfor forskargruppa si. Dette vil på sikt bidra til økt samarbeid og translasjon av forsking mellom fagfelt. Kandidatane skal få økt kunnskap om tematikk utanfor sitt eige prosjekt.

Innhald: Emnet består av ein serie faglege seminar der nokre tema er styrde av forskarskulen, mens andre blir styrde av deltakarane etter behov og interesser. Eksempel på tema dei siste åra: eksternfinansiering, utanlandsopphald, prøveforelesing, systematic reviews, etikk osb.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Studenten vil kunne forstå og utføre forskning på et høyere nivå enn før kurset.

Kunnskap: studenten skal ha auka forståing for forsking, samt auka forskingskompetanse.

Ferdigheiter: Studenten skal kunne sjølvstendig arbeide med forsking på et høgt nivå.

Generell kompetanse: Studenten skal forstå og evaluere forsking frå andre og eige forsking på eit høgare nivå etter gjennomført emne.

Undervisningsperiode

Haust og vår

Studiepoeng

1 studiepoeng

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Tatt opp som ph.d.-kandidat ved Det medisinske fakultet.

Tilrådde forkunnskapar

Tilsvarande bestått mastergrad.

Vurderingsform

TOR seminar serien: Deltaking på TOR seminar serien.

Presentere ditt eige prosjekt/arbeid eller arrangere seminaret: Første måndag kvar månad frå 10:00-11:00 vil det vere seminar for alle PhD-kandidatar ved IKO der ein frå den akademiske staben vil være til stede og ulike emne blir diskutert (t.d. metodar). PhD-kandidatar vil få moglegheit for å presentera sitt eiget arbeid.

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Det vil primært være seminarserie i regi av forskerskolen, men også andre møtepunkt for ph.d-kandidatene, Journal club og sosiale arrangement; sommer- og juleavslutning og samlinger i forbindelse med de enkelte seminarer.

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, ta kontakt med forskningskonsulent sigrid.nevdal@uib.noeller emneansvarlig stein.lie@uib.no

Fagleg ansvar

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Kjernelitteratur

Artikler som benyttes i løpet av emnet.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Undervisningsstad

Institutt for klinisk odontologi, UiB

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Haust og vår