Home

Personal Data and Privacy Gateway

Main content

Illustrasjon om GDPR

Behandling av personopplysninger ved UiB

Ved UiB behandles personopplysninger for administrative formål, for arkivformål og for forskningsformål. I personvernerklæringen redegjøres for hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, den registrertes rettigheter og kontaktinformasjon.