Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

UiBs nyutdannede lærere 2019

132 kandidater ble feiret under årets avslutningsseremoni for 5-årig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Bilde av alle kandidatene
Photo:
Thor Brødreskift

Aldri før har det blitt utdannet så mange nye lærere ved Universitetet i Bergen som i 2019. 7. juni ble en rekke av disse feiret med taler og sang i Universitetsaulaen. 38 kandidater fra 5-årig lektorutdanning og 94 fra praktisk-pedagogisk utdanning hadde møtt frem med familier og venner, for en høytidelig feiring av fullført studium.

Mannskoret Arme Riddere sørget for stemningsfull sang, mens fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB, Sølvi Lillejord, og fylkesdirektør for opplæring, Bjørn Lyngedal, gratulerte kandidatene og ønsket dem velkommen ut i én av samfunnets viktigste jobber. Studentenes tale ble holdt av Vilde Norderval, som har tatt 5-årig lektorprogram i realfag.