Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Genuttrykkstudier ved Parkinsons sykdom

Fiona Dick disputerer 1.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Studies of gene expression in the Parkinson’s disease brain".

Main content

Parkinsons sykdom (PD) er den nest vanligste nevrodegenerative lidelsen. Sykdommen rammer mer enn 10 millioner mennesker over hele verden, og dette tallet vil trolig fordobles i løpet av de neste 20 årene. PD kjennetegnes av hjernecelletap i hele nervesystemet, noe som fører til en kombinasjon av motoriske og ikke-motoriske symptomer. Årsakene til PD er fortsatt ukjente, derfor finnes det per i dag ingen behandlinger som påvirker utviklingen av sykdommen.

Arbeidene som inngår i denne avhandlingen har hatt som mål å belyse molekylære mekanismer som ligger til grunn for PD. For å gjøre dette har vi studert genuttrykk i hjernevev fra pasienter med PD sammenlignet med vev fra sunne kontroller. De fleste tidligere genuttrykkstudier ved PD var enten hypotesedrevet eller utført i substantia nigra, et hjerneområde som er kjennetegnet av alvorlig nevrontap ved PD, noe som vanskeliggjør pasient kontroll -sammenligninger. Tidligere studier heller ikke tatt hensyn til variasjon i cellesammensetningen mellom vevsprøver, og har ikke vurdert transkripsjonsspesifikke endringer.

Vi studerte genuttrykksprofilen ved PD, inkludert differensiell transkripsjonsbruk. I tillegg integrerte vi proteinuttrykk for å undersøke sykdomsassosiert endret transkriptom-protein korrelasjon.

Ved å fokusere analysen vår på vev fra hjernebarken i pannelappen og ved å justere for sykdomsassosiert endret cellulær sammensetning i vevet, reduserte vi effekten av forvirrende faktorer, og kom nærmere å identifisere sykdomsrelaterte regulatoriske endringer. Vi fant at transkriptomiske signaturer som tidligere ble ansett som karakteristiske for PD, som f. eks. synaptisk overføring, hovedsakelig er drevet av hjernecelletap i vevet. I stedet fremhevet analysene våre andre prosesser, inkludert fettmetabolisme og proteinnedbrytning. Videre identifiserte vi flere nye transkripsjonsspesifikke endringer assosiert med PD og fant bevis for en reduksjon i proteostase ved PD.

Personalia

Fiona Dick (f.1991) har studert Bioinformatikk (B.Sc. 2014 og M.Sc 2016) ved “Freie Universitaet Berlin” i Tyskland. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Charalampos Tzoulis, og biveileder er Dr. Gonzalo S. Nido.