Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvilken studievei bør jeg velge?

Lektorprogram eller ettårig praktisk pedagogisk utdanning?

Main content

Gode grunner til å velge lektorprogram:

  • Du er allerede fra studiestart nokså sikker på at du vil bli lærer.
  • Du følger et fast femårig program som sørger for at du får dekket det som trengs for å bli lektor. Du får en ferdig "pakke".
  • Du skaffer deg en utdannelse med bredde som gjør deg attraktiv for skolen, samtidig som du skaffer deg solid faglig dybde i et av fagene.
  • Fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis tas parallelt. Dermed holdes fokus på læreryrket og undervisning gjennom hele studiet.
  • Du følger et kull gjennom hele studiet.

Gode grunner til å velge ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU):

  • Du har fullført en mastergrad og har tatt fag som er aktuelle i forhold til læreryrket.
  • Du ønsker andre fagkombinasjoner enn det som er mulig innen våre lektorprogram, f.eks. master i matematikk med samfunnskunnskap ved siden av.
  • Du ønsker mer faglig spesialisering enn det som er mulig innen lektorprogrammene.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål vedrørende studievalg.

(lenken henviser til PPU i allmenne og teoretiske fag ved Det psykologiske fakultet. For PPU i visuell kunst og utøvende musikk, ta kontakt med Fakultet for kunst, musikk og design)