Hjem
Senter for ernæring

Forskning og finansiell støtte

Hovedinnhold

Senterets hovedfokus er ernæringsforskning, og dette fremmes gjennom et tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid mellom forskere, virksomheter og institusjoner. Senteret er koblet til et nettverk av forskningsmiljøer og forskere med relevante aktiviteter, og har omfattende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som styrker og videreutvikler ernæringsforskningen. Senter for ernæring er også representert i UiBs marine utvalg og er med i den marine klyngen på Marineholmen.

Hovedforskningstematikkene ved senteret er følgende: overvekt og fedme hos voksne og barn, feil- og underernæring inkludert hos eldre, marin forskning samt helseeffekter av marine proteiner, forskning på hjerte/kar- og mage/tarm-sykdommer, mor og barn-helse og global ernæring. I tillegg har vi i 2019 fått to stipendiatstillinger fra to av UiBs satsingsområder: marin forskning og globale samfunnsutfordringer. Vi skal forske på «helse-effekter av mikroplastikk fra fisk og sjømat».

Forskerne ved senteret har lang erfaring med studier om ernæringsepidemiologi, randomiserte kliniske studier, molekylære og funksjonelle studier og eksperimentelle studier. Vi har allerede fremragende forskere som publiserer i vitenskapelige tidsskrifter på høyeste nivå. Forskerne har et utbredt nettverk med sterke forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ble Mohn ernæringsforskningslaboratorium (Mohn Nutrition Research Lab) etablert under Senter for ernæring den 1. juni 2018, og det nye ernæringslaboratoriet vil representere en betydelig styrking av ernæringsforskningen i Bergen.

Senter for ernæring er finansiert av Trond Mohns Stiftelse (TMS). Forskerne ved senteret har også finansiell støtte fra andre organer, deriblant Helse-Vest, NFR, KG Jebsen og diverse industripartnere (nærings-PhD’er).