Hjem

Senter for ernæring

Forskning og finansiell støtte

Senterets hovedfokus er ernæringsforskning, og fremmes gjennom et tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid mellom forskere, virksomheter og institusjoner. Senteret er koblet til et nettverk av forskningsmiljøer og forskere med relevante aktiviteter, og har omfattende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som styrker og videreutvikler ernæringsforskningen.

Hovedforskningstematikkene ved senteret er følgende; overvekt og fedme hos voksne og barn, feil- og underernæring inkludert hos eldre, marin forskning samt helseeffekter av marine proteiner, forskning på hjerte/kar- og mage/tarm-sykdommer, mor og barn-helse og global ernæring. Forskerne har lang erfaring med studier om ernæringsepidemiologi, randomiserte kliniske studier, molekylære og funksjonelle studier og eksperimentelle studier. Vi har allerede fremragende forskere som publiserer i vitenskapelige tidsskrifter på høyeste nivå. Forskerne har et utbredt nettverk med sterke forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Senter for ernæring er finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BFS). Forskerne ved senteret har også finansiell støtte fra andre organene, deriblant Helse-Vest, NFR, KG Jebsen og diverse industripartnere (Nærings-ph.d’er).