Hjem

Engelsk

Hovedinnhold

Rød telefonkiosk i London

Korleis blir det engelske språket endra av si eiga leiande rolle i verda? Alle meiner noko om «Amerika», men kva kan amerikansk litteratur og popkultur fortelje oss om nasjonen sine eigne oppfatningar av seg sjølv? Og klarer filmatiseringar av Shakespeare sine skodespel å seie noko nytt om desse klassikarane?

Fagkoordinatorar
Sjå oversikt over fagkoordinatorar her.

Studie- og eksamenskonsulent
Eleni Kontodima Solstad

Sjå alle tilsette på engelsk

Det er vanskeleg å unngå det engelske språket i det globale mediebildet. Engelsk er nytta overalt, men ikkje alle kan bruke språket godt nok, eller har nok kunnskap om engelskspråkleg litteratur og kultur. Spesialkompetanse på desse felta krev ei god forståing av historie og kulturelle strukturar, og vil gi store fordelar i det globale informasjonssamfunnet vi alle er ein del av.

Engelskstudiet vil gi deg god innsikt i det engelske språket og i engelskspråkleg litteratur og kultur. Du vil lære om grunnleggande språklege forhold med omsyn til engelsk grammatikk og uttale, og få ei innføring i ulike regionale og sosiale variantar av språket. Gjennom tolking av ulike tekstar, vil du også få kunnskap om sambandet mellom litteratur og samfunnstilhøve, både i USA og Storbritannia. Gode engelskkunnskapar er etterspurde stort sett over alt i privat og offentleg sektor.

Forskning ved seksjonen inkluderer ei rekke område innan språk, litteratur og kultur. Mens enkelte for eksempel forskar på kvardagsspråket frå eit sosiolingvistisk perspektiv, har andre sett på korleis verka til William Shakespeare har blitt illustrerte gjennom århundra eller på korleis amerikansk-meksikansk litteratur grip fatt i minne og historie.

 

spurveugleprisen 2021
Julia King

Kvalitetspris for emne i bokhistorie

Ph.d.-kandidat Julia King har styrket engelskfaget og gitt studentene helt nye erfaringer. Hennes innsats belønnes med fakultetets utdanningspris 2021.

studier
Bilde av Big Ben

Hva vil det si å studere engelsk?

Engelskfaget ved Universitetet i Bergen er blitt utrolig populært og mange søker seg inn. Men hva vil det egentlig si å studere engelsk ved UiB?

master i engelsk
Masterstudent Kari Johnsen Skjelvik

Masterstudiet – en perfekt overgang til arbeidslivet

– Som masterstudent kommer jeg tett på fagmiljøet og får jobbe med prosjekter som blir en del av den pågående forskningen. Det synes jeg er kjempespennende! sier Kari Johnsen Skjelvik.

Forsking
ish

Historia om ish

Språkpartikkelen som ingen kunne målbinde.

PHD INTERVIEW
Andrea Rinaldi

“You can’t Separate Poetry from Propaganda“

- You can’t separate the poet from the fascist. Everything should be read together, says Andrea Rinaldi, PhD candidate at the Department of Foreign Languages at UiB.