Hjem

Engelsk

Rød telefonkiosk i London

Korleis blir det engelske språket endra av si eiga leiande rolle i verda? Alle meiner noko om «Amerika», men kva kan amerikansk litteratur og popkultur fortelje oss om nasjonen sine eigne oppfatningar av seg sjølv? Og klarer filmatiseringar av Shakespeare sine skodespel å seie noko nytt om desse klassikarane?

Fagkoordinatorar
Sjå oversikt over fagkoordinatorar her.

Studie- og eksamenskonsulent
Hanne Svanholm Misje

Sjå alle tilsette på engelsk

Det er vanskeleg å unngå det engelske språket i det globale mediebildet. Engelsk er nytta overalt, men ikkje alle kan bruke språket godt nok, eller har nok kunnskap om engelskspråkleg litteratur og kultur. Spesialkompetanse på desse felta krev ei god forståing av historie og kulturelle strukturar, og vil gi store fordelar i det globale informasjonssamfunnet vi alle er ein del av.

Engelskstudiet vil gi deg god innsikt i det engelske språket og i engelskspråkleg litteratur og kultur. Du vil lære om grunnleggande språklege forhold med omsyn til engelsk grammatikk og uttale, og få ei innføring i ulike regionale og sosiale variantar av språket. Gjennom tolking av ulike tekstar, vil du også få kunnskap om sambandet mellom litteratur og samfunnstilhøve, både i USA og Storbritannia. Gode engelskkunnskapar er etterspurde stort sett over alt i privat og offentleg sektor.

Forskning ved seksjonen inkluderer ei rekke område innan språk, litteratur og kultur. Mens enkelte for eksempel forskar på kvardagsspråket frå eit sosiolingvistisk perspektiv, har andre sett på korleis verka til William Shakespeare har blitt illustrerte gjennom århundra eller på korleis amerikansk-meksikansk litteratur grip fatt i minne og historie.

 

studier
Bilde av Big Ben

Hva vil det si å studere engelsk?

Engelskfaget ved Universitetet i Bergen er blitt utrolig populært og mange søker seg inn. Men hva vil det egentlig si å studere engelsk ved UiB?

master i engelsk
Masterstudent Kari Johnsen Skjelvik

Masterstudiet – en perfekt overgang til arbeidslivet

– Som masterstudent kommer jeg tett på fagmiljøet og får jobbe med prosjekter som blir en del av den pågående forskningen. Det synes jeg er kjempespennende! sier Kari Johnsen Skjelvik.

Utdanning
Bilde av skype forelesning med forfatter Sara Paretsky

Krimdronning dukket opp på forelesning

“Hello Norway! Can you see me?” Den muntre stemmen tilhører Sara Paretsky. Hun er på vei inn i klasserom 304A på Sydneshaugen skole via Skype. Den prisbelønte forfatteren er tema for dagens forelesning i amerikansk krimlitteratur.

Forsking
ish

Historia om ish

Språkpartikkelen som ingen kunne målbinde.

PHD INTERVIEW
Andrea Rinaldi

“You can’t Separate Poetry from Propaganda“

- You can’t separate the poet from the fascist. Everything should be read together, says Andrea Rinaldi, PhD candidate at the Department of Foreign Languages at UiB.

NY BOK

Virginia Woolf, Fashion and Literary Modernity
Forfatter: Randi Koppen, Institutt for fremmedspråk, UIB
Forlag: Edinburgh University Press

Om boken:
Virginia Woolf, Fashion and Literary Modernity places Woolf's writing in the context of sartorial practice from the Victorian period to the 1930s, and theories of dress and fashion from Thomas Carlyle to Walter Benjamin, Wyndham Lewis and J.C. Flügel. Bringing together studies in fashion, body culture and modernism, the book explores the modern fascination with sartorial fashion as well as with clothes as objects, signs, things, and embodied practice.   Fashion was deeply implicated with the nineteenth-century modern and remained in focus for the modernities that continued to be proclaimed in the early decades of the following century.