Hjem

Russisk

Hovedinnhold

Vasilij-katedralen i Moskva

Korleis er det mogleg at diktatoren Josef Stalin hamna på andreplass i ei kåring av den største russaren gjennom tidene, så vidt slått av den veike tsaren Nikolaj II? Kvifor er det hipt å bruke latinske bokstavar i russisk internettspråk og tekstmeldingar? Korleis klarar eit språk seg utan artiklar?

Fagkoordinator: Ingunn Lunde

Studieveileder: Gita Pattanaik Rongevær

Eksamenskonsulent: Gita Pattanaik Rongevær

Russland er det største nabolandet vårt, men trass i det er det få som har innsikt i russisk kultur og snakkar språket. Russisk er eit verdsspråk med 140 millionar morsmålsbrukarar både i og utanfor Russland. Det er og eit viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millionar menneske i mange land i Aust-Europa og Asia.

Eit studium i russisk vil opne dører til ein rik og interessant kultur, og russisk er eit språk vi vil få meir bruk for etter kvart som samarbeidet med Russland aukar. Det treårige bachelorstudiet gir deg basisdugleik i russisk og kunnskap om russisk språk, litteratur og kultur og inneheld emne innan grammatikk og språkvitskap, praktisk språkbruk, omsetjing, litteratur og kultur. Det vert tilbydd studieopphald ved Universitet i Petrozavodsk. Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i russisk, som opnar for ei spesialisering i russisk litteratur, kultur eller språk.

Studiet gir kompetanse som er sentrale i yrker innanfor journalistikk, diplomati, forlagsbransjen, internasjonale organisasjonar og næringsliv.

spurveugleprisen 2017
Professor i russisk, Ingunn Lunde

Får pris for digitalisering av russiskfaget

– Med dette opplegget blir både den faglige og pedagogiske kvaliteten bedre, mener fagansvarlig Ingunn Lunde.

Nyhet
Kyrillisk tastatur

Russiskstudenter i den digitale tidsalder

"Hvordan kan man vite hvilken bokstav som dukker opp når man trykker på en norsk «h»?" Eit nytt akademisk år er i gang og i neste veke skal dei nye russiskstudentane på Institutt for framandspråk byrja med å læra seg det kyrilliske alfabetet. I dette innlegget fortel Martin Paulsen, som føreles i...