Hjem
HR-avdelingen
Arbeidsmiljø

Felles arbeidsmiljøundersøkelse

FAMU er Universitetet i Bergens arbeidsmiljøundersøkelse.

Hovedinnhold

Felles arbeidsmiljøundersøkelse (FAMU) ved UiB 2024-2025

Arbeidsmiljø er viktig for en god arbeidshverdag. Alle skal trives, ha god helse og kunne utføre jobben sin. Et godt og velfungerende arbeidsmiljø er avgjørende for å realiseres UiB sine mål. For utvikling og forbedring av et arbeidsmiljø er det viktig å ta «en fot i bakken» og fange opp hvordan ansatte opplever sitt arbeidsmiljø og sin arbeidssituasjon. Det vi vet noe om kan vi gjøre noe med! 

Ansatte forventes å medvirke til et godt arbeidsmiljø på sin enhet og leder har ansvar for å legge til rette for godt arbeidsmiljø. Denne felles arbeidsmiljøundersøkelsen er en slik prosess som vil bidra til dette.  

Mer informasjon legges ut fortløpende.