Hjem
Senter for farmasi
News

FREMFARM på EAFP2022

Etter lang tids fravær av fysiske konferanser, fikk omsider European Assocition of Faculties of Pharmacy (EAFP) arrangert den årlige konferansen i Malta. FREMFARM-teamet var selvsagt til stede.

FREMFARM team
FREMFARM-gruppen på EAFP22 - Mediterranean Conference Centre
Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Hovedinnhold

FREMFARM Participation

Under konferansen ga FREMFARM-teamet en muntlig presentasjon om bruk av teambasert læring (TBL) i farmasiutdanningen. I tillegg ble det hengt opp to postere om intervensjoner relatert til debattintroduksjon som et pedagogisk virkemiddel i klinisk farmasi samt bruk av audiorefleksjoner (Reflective Audio Note) som læringsmiddel.

Lone Holst Oral presentation: What is TBL and how do we use it?

Presentasjonen til Lone Holst: Hva er TBL og hvordan bruker vi det?

Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Lone Holst forklarte i sin presentasjon hvordan vi bruker TBL i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Bergen, og hvorfor det blir sett på som den foretrukne metoden hos studentene. Mange av de fremmøte viste stor interesse for foredraget til Lone, både i spørsmålsrunden umiddelbart etter presentasjonen, og i dagene som fulgte. Flere uttrykte interesse for å prøve ut metoden i sin undervisning.

Under posterpresentasjonene viste utdanningsforsker og postdoktor Mirey Alfarah og førsteamanuensis Aase Raddum, resultatene av to nye undervisningsmetoder: Debatten og Reflective Audio Note (RAN). Begge metodene ble utformet og implementert forrige semester og viser med tydelighet hvordan samarbeid mellom en utdanningsforsker og undervisere kan gi positive ringvirkninger i utvikling av undervisning.

Aase and Mirey in front of their posters

Aase og Mirey foran postrene sine

Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Mer om FREMFARM her