Hjem
Senter for farmasi

Forskergrupper

Senter for farmasi har tilknyttet flere forskergrupper, både på Det medisinske fakultet og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her finner du lenker til de enkelte gruppesidene.

Hovedinnhold