Hjem
Senter for farmasi

Ledelse

Hovedinnhold

Senter for farmasi hører organisatorisk under Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet. Faglig leder for senteret er Reidun L.S. Kjome.

Senter for farmasi styres av en styringsgruppe som består av ledelsen på Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNFA), samt instituttleder på Klinisk institutt 2.

Farmasiutdanningen har et Programutvalg for farmasi på MED.