Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Senter for farmasi hører organisatorisk under Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet. Faglig leder for senteret er Reidun L.S. Kjome.

Senter for farmasi styres av en styringsgruppe som består av ledelsen på Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNFA), samt instituttleder på Klinisk institutt 2.

Farmasiutdanningen har et Programutvalg for farmasi på MED.