Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

Medarbeidere

UiB Ferd karrieresenter fokuserer på å være et knutepunkt for kunnskap og læring om veivalg og overganger for universitetets yngre forskere. Her kan du møte våre medarbeidere.

Hovedinnhold

Har du noen gang vært usikker på neste skritt i arbeid eller utdanning? Har du noen ganger tenkt at dette skulle du ha visst mange år tidligere? Sånn er det for de fleste av oss. Stort sett finner vi en vei videre, og noen ganger åpner dører seg tilfeldig. UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere skal være et knutepunkt for kunnskap og læring om veivalg og overganger. UiB Ferd tilbyr verktøy og arenaer for å gi deg karrierekompetanse.

Kompetanse handler om kunnskap om konteksten du står i, refleksjon om muligheter og begrensninger og innsikt i egne ferdigheter. Planlegging krever også oversikt over hvem og hva som hjelper deg videre. UiB Ferd er nok ikke i liga den 12. mann, men vi er med. 

"Karrierekompetanse handler ikke om å bli best eller gjøre bedre karriere. Det handler om å ta de grepene en trenger for å få til det en ønsker for seg." sier UiB Ferd leder Ellen Hagen. 

UiB Ferd arbeider etter DOTS modellen, som kort og godt handler om det å forstå seg selv i kontekst og kjenne til de mulighetene som finnes for å gjøre så bevisste valg. Du finner karrieresenteret på Múseplassen 2. Velkommen til en samtale med en av våre karriereveiledere hos UiB Ferd.

Ledelse

Leder: Ellen Hagen

Karriereveiledere 

Ellen Hagen

Ellen Hagen har jobbet med karriereveiledning i ulike sammenhenger siden 2012. Hun var stipendiat ved adm.org fra 2004-2012, men gikk fra selv å være ph.d. drop-out til å jobbe med frafall i den videregående skole i prosjektet Ny Giv. Etter en periode som leder ved NAV Voss, var Ellen ansatt i Hkdir med ansvar for et europeisk karriereveiledningstiltak som heter Euroguidance. Med sterkt engasjement for livslang læring og veiledning, begynte Hagen på master i karriereveiledning ved INN. Tema for oppgaven er karriereutvikling for postdoktorer i Norge. 

Ellen Hagen har bred erfaring fra akademia og arbeidsliv:

  • Akademisk kompetanse
  • internasjonal erfaring 
  • pågående master i karriereveiledning 
  • kompetanse om arbeidsliv og utenforskap 

Signe Knappskog

Signe Knappskog har i mange år arbeidet med rådgivning og praktisk hjelp til internasjonale forskere, der også karriererådgivning har inngått. Hun har tidligere hatt stilling som studieveileder, og også jobbet med rekruttering og oppfølging av vitenskapelig ansatte som administrativ leder på et institutt. I 2021 ble Knappskog en del av HR-avdelingen sitt team for karriere og kompetanse, og samme år fullførte hun en videreutdanning i veiledning på VID. 

Signe Knappskog har lang og allsidig erfaring fra UiB 

  • internasjonal erfaring 
  • veiledning 
  • inkludering og mangfold 

Andre medarbeidere

Ole Christian Bjørgo Laukli 

Ole Christian Bjørgo Laukli arbeider innen fagområdene karriere, kompetanse og lederutvikling. Han har bred erfaring fra organisasjonsutvikling, strategiarbeid og ledelsesutvikling fra andre sektorer og UiB. Ole Christian vil støtte UiB Ferd gjennom blant annet kursutvikling og -gjennomføring. 

Elisabeth Nesheim

Elisabeth Nesheim er utdannet prosjektleder fra Kaospilotene i Århus og har en ph.d. i Digital Kultur fra Universitetet i Bergen. Hun jobber nå innen fagområdene organisasjonsutvikling, innovasjon og endringsledelse, og lang og bred erfaring med prosess- og kursdesign fra egen virksomhet. For UiB Ferd bistår Elisabeth med kursutvikling og -gjennomføring.

Katie Anders

Katie Anders er seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiB. Katies akademiske bakgrunn er innen anvendt samfunnsforskning. Hun har jobbet med forskerutvikling og forskningsrådgivning i Storbritannia og Norge siden 2010, Katie har spisskompetanse på forskerutvikling av postdoktorer, med fokus på akademisk karriereutvikling og eksternfinansiering og søknadsstøtte. Katie er programkoordinator for Momentum-programmet.

Susanne Ruth Mikki

Susanne er faglig leder for forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket. Hennes team gir støtte innen akademisk skriving, publisering, håndtering av forskningsdata, litteratursøking, prinsipper rundt åpen vitenskap og bibliometri. Utenom samarbeidet med UiB Ferd, deltar hun blant annet i UiBs analysegruppe og i BOA-teamet som gir støtte til eksternfinansierte prosjekter. Hun har en ph.d. i oseanografi.

Marie Eide

Marie Eide er seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiB. Marie holder en ph.d. innen marin biogeokjemi fra UiB, og har tidligere jobbet som rådgiver innen klima- og polarforskning ved Forskningsrådet. Ved UiB jobber Marie i hovedsak med koordinering av universitetet sin ph.d.-utdanning, og er med å koordinere Momentumprogrammet.