Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

Medarbeidere

UiB Ferd karrieresenter fokuserer på å være et knutepunkt for kunnskap og læring om veivalg og overganger for universitetets yngre forskere. Her kan du møte våre medarbeidere.

Hovedinnhold

Har du noen gang vært usikker på neste skritt i arbeid eller utdanning? Har du noen ganger tenkt at dette skulle du ha visst mange år tidligere? Sånn er det for de fleste av oss. Stort sett finner vi en vei videre, og noen ganger åpner dører seg tilfeldig. UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere skal være et knutepunkt for kunnskap og læring om veivalg og overganger. UiB Ferd tilbyr verktøy og arenaer for å gi deg karrierekompetanse.

Kompetanse handler om kunnskap om konteksten du står i, refleksjon om muligheter og begrensninger og innsikt i egne ferdigheter. Planlegging krever også oversikt over hvem og hva som hjelper deg videre. UiB Ferd er nok ikke i liga den 12. mann, men vi er med. 

"Karrierekompetanse handler ikke om å bli best eller gjøre bedre karriere. Det handler om å ta de grepene en trenger for å få til det en ønsker for seg." sier UiB Ferd leder Ellen Hagen. 

UiB Ferd arbeider etter DOTS modellen, som kort og godt handler om det å forstå seg selv i kontekst og kjenne til de mulighetene som finnes for å gjøre så bevisste valg. Du finner karrieresenteret på Múseplassen 2. Velkommen til en samtale med en av våre karriereveiledere hos UiB Ferd.

Ledelse

Leder: Ellen Hagen

Karriereveiledere 

Ellen Hagen

Ellen Hagen har jobbet med karriereveiledning i ulike sammenhenger siden 2012. Hun var stipendiat ved adm.org fra 2004-2012, men gikk fra selv å være ph.d. drop-out til å jobbe med frafall i den videregående skole i prosjektet Ny Giv. Etter en periode som leder ved NAV Voss, var Ellen ansatt i Hkdir med ansvar for et europeisk karriereveiledningstiltak som heter Euroguidance. Med sterkt engasjement for livslang læring og veiledning, begynte Hagen på master i karriereveiledning ved INN. Tema for oppgaven er karriereutvikling for postdoktorer i Norge. 

Ellen Hagen har bred erfaring fra akademia og arbeidsliv:

  • Akademisk kompetanse
  • internasjonal erfaring 
  • pågående master i karriereveiledning 
  • kompetanse om arbeidsliv og utenforskap 

Signe Knappskog

Signe Knappskog har i mange år arbeidet med rådgivning og praktisk hjelp til internasjonale forskere, der også karriererådgivning har inngått. Hun har tidligere hatt stilling som studieveileder, og også jobbet med rekruttering og oppfølging av vitenskapelig ansatte som administrativ leder på et institutt. I 2021 ble Knappskog en del av HR-avdelingen sitt team for karriere og kompetanse, og samme år fullførte hun en videreutdanning i veiledning på VID. 

Signe Knappskog har lang og allsidig erfaring fra UiB 

  • internasjonal erfaring 
  • veiledning 
  • inkludering og mangfold 

Andre medarbeidere

Ole Christian Bjørgo Laukli 

Ole Christian Bjørgo Laukli arbeider innen fagområdene karriere, kompetanse og lederutvikling. Han har bred erfaring fra organisasjonsutvikling, strategiarbeid og ledelsesutvikling fra andre sektorer og UiB. Ole Christian vil støtte UiB Ferd gjennom blant annet kursutvikling og -gjennomføring. 

Elisabeth Nesheim

Elisabeth Nesheim er utdannet prosjektleder fra Kaospilotene i Århus og har en ph.d. i Digital Kultur fra Universitetet i Bergen. Hun jobber nå innen fagområdene organisasjonsutvikling, innovasjon og endringsledelse, og lang og bred erfaring med prosess- og kursdesign fra egen virksomhet. For UiB Ferd bistår Elisabeth med kursutvikling og -gjennomføring.

Cecilie Nordbotten

Cecilie Nordbotten er seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiB. Cecilie har bakgrunn som human toksikolog, men har jobbet bredt tematisk innen naturvitenskap. Hun har jobbet på et Senter for Fremragende Forskning (SFF) i Oslo, og koordinert et grunnforskningsprogram i samarbeid mellom industri og akademi i det Norske Videnskaps-Akademi. Som en del av teamet av forskningsrådgivere på FIA, jobber hun med søknadsstøtte til ekstern finansiering fra Forskningsrådet og EU. Hun vil også jobbe med karriereutvikling av unge forskere, og bidra i koordineringen av Momentum; UiB sitt eget karriereprogram for yngre forskere.

Marta Eide

Marta Eide er faglig leder for forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket (UB). Hun har bakgrunn fra forskning innen molekylærbiologi og miljøtoksikologi fra UiB, for deretter å gå over i en mer forskningsadministrativ stilling som seniorrådgiver i Senter for Digitalt Liv Norge.

Som del av seksjonen for utdannings- og forskningsstøtte ved UB har hun nå særlig ansvar for utvikling, drift og profilering av forskningsstøttetjenester som er tilgjengelig fra biblioteket. I UiB Ferd er Marta’s rolle å samkjøre kurs og aktiviteter mellom UiB Ferd og UB, samt sørge for erfaringsutveksling og kommunikasjon.   

Laura Saetveit Miles

Laura Saetveit Miles er professor i britisk litteratur og forskningskoordinator ved Institutt for fremmedspråk (IF), UiB. Som tidligere med-leder for Forskerskolen i litteratur og kultur, og gjennom samarbeid med stipendforeningen ved IF, og som bidragsyter i Momentum programmet, har Miles i flere år vært involvert i opplæring av PhDer og yngre forskere ved Det Humanistisk fakultet. Hennes fokus er å hjelpe forskere med å utvikle sunne arbeidsvaner og en mer informert tilnærming til karriereplanlegging og selvpromotering.

Ingunn Voster

Ingunn Voster er seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiB. Ingunn har bakgrunn fra kultur- og samfunnsfag, med en mastergrad i medievitenskap. Hun har erfaring med rådgivning av studenter om jobbmuligheter, så vel som forskere om muligheter for ekstern finansiering. Som en del av teamet av forskningsrådgivere på FIA, jobber hun tett med Cecilie om karriereutviklingstilbud for forskere som er på et tidlig stadium i karrieren, og bidrar i koordineringen av Momentum; UiB sitt eget karriereprogram for yngre forskere.