Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karrieredager 23

Karrieredager 2023 - torsdag 28.september

Når vi snakker om karriere, hva snakker vi om da? Gjennom tre dager ønsker UiB å utforske ulike aspekter av karriere og karriereutvikling gjennom foredrag, debatter og kurs. Målet er å skape debatt og refleksjon, men også gi rom for nettverk og ideer.

En kort versjon av programmet for karrieredager
Foto/ill.:
Elisabeth Nesheim

Hovedinnhold

09:00 | Å IKKE SE SKOGEN FOR BARE TRÆR
            Hvordan sjonglere lange og korte tidsfrister slik at begge deler blir prioritert?

Professor Laura Saetveit Miles er ikke bare professor i britisk litteratur, men gir også råd til yngre forskere gjennom nettsiden "Demystifying the Secrets of Success in Academia". Denne sesjonen vil være en veiledning i tidsstyring og karriereutvikling. 

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5 

11:00 | MOTIVASJON OG EGENOMSORG

Psykolog Andreas Hillestad Schei er ansatt ved Bedriftshelsetjenesten ved UiB for å gi råd og veiledning til PhD kandidater i å ivareta sin mentale helse.

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5 

13:00 | FORSKERSKOLER OG FORSKEROPPLÆRING

Forskerskolene ved UiB diskuterer hvordan forskerskolene kan virke positivt for fullføring, karriereutvikling og sosialisering inn i det akademiske fellesskapet.

(Mer informasjon kommer snart.)

Språk: Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5 

14:30 | FORSKNING ER MYE- OGSÅ EN GLEDE!

Professor Roger Strand minner om at det er mye glede i forskning og at det å forske kan være et privilegium.

Språk:Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5 

15:00 | REKTOR MARGARETH HAGEN OPPSUMMERER OG AVSLUTTER KARRIEREDAGENE. 

Språk:Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

SLUTT