Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Utvalg m.v.

Utvalg m.v.

Her finner du en oversikt over relevante utvalg i tilknytning til forskergruppens hovedområder som medlemmene i forskergruppen har vært med i

Hovedinnhold

Thomas Eeg

Asbjørn Strandbakken

  • Var medlem i familievernlovutvalget som avga NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste. En gjennomgang av familieverntjenesten.  
  • Var leder av utvalget som avga NOU 2008:9 Med barnet i fokus– en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.

Karl Harald Søvig

  • Var leder av adopsjonslovutvalget som avga NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov.