Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Lovkommentar

Lovkommentarer til lovdata

Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.

Hovedinnhold

Lovkommentar til ny arvelov

Professor Thomas Eeg har ansvaret for lovkommentaren på lovdata til den nye arveloven. Loven trer i kraft 1. januar 2021. 

  • Les mer om samarbeidet med Karnov Group Norway.  her.

Lovkommentarer til husstandsfellesskapsloven og bestemmelser i ekteskapsloven

Professor Asbjørn Strandbakken har ansvaret for lovkommentarer til bestemmelsene om økonomisk familierett i ekteskapsloven og husstandsfellesskapsloven.