Hjem

Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett

Lyspære

Informasjon og innovasjon spiller en stadig større rolle i det moderne samfunnet. Fremveksten av internett og den teknologiske utviklingen generelt gjør at rettsregler som omhandler behandling av informasjon og fremme av innovasjon, som reglene om immaterialrettigheter og behandling av personopplysninger, får stadig større betydning.

Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett samler forskere ved det juridiske fakultetet ved UiB som arbeider med disse fagene og fungerer som et forum for faglige diskusjoner. På denne siden vil vi formidle nyheter innenfor våre forskningsfelt og aktiviteter og arrangementer i regi av forskergruppen.

Forskergruppen ledes av førsteamanuensis Torger Kielland og førsteamanuensis Knut Martin Tande.