Hjem

Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett

Hovedinnhold

Forskergruppen for informasjons- og innovasjonsrett

Informasjon og innovasjon spiller en stadig større rolle i det moderne samfunnet. Fremveksten av internett og den teknologiske utviklingen generelt gjør at rettsregler som omhandler behandling av informasjon og fremme av innovasjon, som reglene om immaterialrettigheter og behandling av personopplysninger, får stadig større betydning.

Se "Om forskergruppen" for mer informasjon.

Forskergruppen ledes av førsteamanuensis Torger Kielland og førsteamanuensis Knut Martin Tande.

Artikkel
Informasjonsteknologi

Rettslig beskyttelse av informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi omhandler datateknikk, lagring og formidling, og eksisterer overalt i dagens samfunn. Men hvordan kan informasjonsteknologi beskyttes? Artikkelen viser til ulike måter: Gjennom opphavsrettsbeskyttelse av datamaskinprogrammer og patentering av informasjonsteknologiske...

Prosjekt
Open Source

Åpen programvare (Open Source)

Åpne programmer gir mottaker vide tillatelser til å bearbeide og lage egne versjoner av datamaskinprogrammer og å tilgjengeliggjøre disse til andre. Åpen programvare er imidlertid ikke det samme som «public domain», og bruk av slik programvare innebærer forpliktelser som reiser rettslige spørsmål.

Artikkel
Personvern og GDPR

Personvern og GDPR

Personvern er et rettsområde som har fått mye oppmerksomhet de siste årene på grunn av den teknologiske utviklingen. Digitaliseringen, bruken av internett og kommunikasjonsplattformer har endret på muligheter til og risikoer av behandling av personopplysninger. Har vi egentlig kontroll over egne...

Nyhet
Malgorzata Cyndecka

A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR

Forskergruppemedlem Malgorzata Agnieszka Cyndecka publiserte 6. september et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR".

Immaterialrett

Vil du vite mer om immaterialrett og nærliggende rettsområder, slik som markedsføringsrett og patentrett? Les mer på Immaterialrettstrollet.