Hjem

Kjemisk Medisinsk Teknologi

Hovedinnhold

Doctor in futuristic medical concept pressing button

Kjemisk forskning har mange anvendelser innen medisinsk teknologi. Vår forskningsgruppe fokuserer spesielt på forbedring av terapeutiske og diagnostiske metoder som er avhengig av grunnleggende kunnskap om strukturer og prosesser på det molekylære nivået.

Forskningsgruppen utfører kjemisk forskning innen medisinsk teknologi. Vi fokuserer spesielt på forbedring av terapeutiske og diagnostiske metoder som er avhengig av grunnleggende kunnskap om strukturer og prosesser på det molekylære nivået. Ekspertisen til gruppemedlemmene inkluderer modellering av flervariable data, NMR-spektroskopi, medisinsk kjemi, flow-kjemi, radiokjemi, og medisinsk avbildning. Vi kombinerer denne ekspertisen til å adressere viktige forskningsutfordringer relatert til forbedret opptak og analyse av spektroskopiske data, utvikling av nye legemidler hvor det blant annet benyttes high throughput experimentation, og forbedring av bildekontrast innen magnetisk resonans avbildning og positron-emisjons-tomografi. Forskningen vår utføres i nært samarbeid med en rekke forskningsgrupper ved Institutt for biomedisin (UiB) og ulike avdelinger ved Haukeland universitetssykehus.

Medlemmer

Førsteamanuensis John Georg Seland (leder)

Professor Anne Marit Blokhus

Professor Bjørn Grung

Professor Svein Mjøs

Professor Willy Nerdal

Professor Bengt Erik Haug (assosiert)

Førsteamanuensis Erwan Le Roux (assosiert)

Tom Chr. Holm Adamsen (førsteamanuensis II)

Heidi Gruber-Wölfler (førsteamanuensis II)

Tarja Rajalahti Kvalheim (førsteamanuensis II)