Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Jostein Bakke leder et forskningteam som har et prosjekt på breen ved Folgefonna hvor de håper å avdekke eventuelle Geo farer fra breen.
Kikki Kleiven har markert seg som glødande forskingsformidlar - 8. mars mottok hun Meltzerprisen for fremragende forskingsformidling
Vi gratulerer vår kollega Kikki Kleiven med Toffen prisen, Norsk Geologisk Forening sin formidlingspris!
Ved hjelp av et toppstipend fra EU (ERC Starting Grant) og støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS), skal forsker Nele Mekler ved Geo, videreutvikle en teknikk for å rekonstruere fortidens temperaturer, ved å bruke fossiler fra havet.
Den arktiske forskningen ved UiB har størst gjennomslag internasjonalt blandt de norske Universitetene. Universitetet er det syvende mest siterte i verden, viser en ny undersøkelse.
Earthlab er nå offisielt åpnet. 12 mai klippet rektor Dag Rune Olsen "sløyfen" - etter to år og en handlerunde i millionklassen, er endelig EARTHLAB igang.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris
Stor interesse for Norges første nettbaserte klimakurs. Kerim Hestnes Nisancioglu fra GEO skal undervise 6000 deltakere samtidig sammen med Asgeir Sorteberg fra Geofysisk institutt.
Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag.
Bre-arkeologiske funn fra Juvefonne presenteres på ny utstilling. Geologisk kunnskap bidrar til å setter Juvefonnes utvikling inn i et klimahistorisk perspektiv.
En ny forskerskole i geofag skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner. Norges forskningsråd støtter skolen med rundt 20 millioner kroner.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.
I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.

Sider