Hjem
Mediebruksgruppen
Publikasjoner

Nye publikasjoner fra MeCIn-prosjektet

Ytre-Arne, Moe og Nærland med nye artikler i tidsskriftene European Journal of Communication og Journalism.

Trump election win 2016
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Brita Ytre-Arne, Hallvard Moe og Torgeir Nærland har i høst kommet med to nye artikler i tilknytning til forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder" (MeCIn). 

Mediebruk i endrede livssituasjoner

Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne har utforsket hvordan endrede livssituasjoner påvirker folks mediebruk. Hvordan påvirkes mediebruken av omveltende hendelser som det å bli mor for første gang, samlivsbrudd, eller det å gå fra arbeidsledighet til ny jobb? Funnene indikerer blant annet at smarttelefonbruk er tett tilknyttet fysiske, kognitive og emosjonelle prosesser for å håndtere forstyrrelser og endringer i hverdagen.

Artikkelen «Media use in changing everyday life: How biographical disruption could destabilize media repertoires and public connection» er publisert i European Journal of Communication, og kan leses her

Abstract:

This article analyses how changing life situations affect media use, conceptualized as a question of how biographical disruption could destabilize media repertoires and public connection. To answer this question, the analysis draws on qualitative data from a comprehensive study of media use in Norway, with in-depth interviews and media diaries. The theoretical approach joins domestication and media repertoire theory with research on public connection, considering the ubiquity of digital media in contemporary society. Findings indicate that smartphone use is key to people’s reorientations in periods of change, and that intimate and emotional responses to mobile media warrant closer attention. The article contributes to debates on the transformation of media repertoires, a question of growing concern within research on cross-media use, and to long-standing interests in the role of media in everyday life and as central to public connection.

Utforsker publikums forståelse av Trumps valgseier 

Sammen med professor Hallvard Moe og postdoktor og forsker II Torgeir Uberg Nærland har Brita Ytre-Arne også skrevet artikkelen «Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump».

Nyheter utgjør en vesentlig ressurs for at vi skal kunne tilegne oss informasjon om den sosiale og politiske verden vi lever i, noe som ofte blir enda tydeligere ved valg. I denne artikkelen utforsker Moe, Ytre-Arne og Nærland hvilken rolle nyhetsbildet har for folks forståelse av omveltende og destabiliserende, globale hendelser gjennom å studere Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Journalism og kan leses her.

Abstract:

This article investigates sense-making processes of news audiences when faced with destabilizing global events. The destabilizing event is Trump’s 2016 election win, which we study from the perspective of audiences far removed: in the Nordic region. Asking how we can understand shifts in the balance between the informational and ritual aspects of news over time, we study how journalism matters when ordinary practices are suddenly uprooted, and in the gradual return to everyday life. Based on the analysis of extensive qualitative material, we formulate three successive phases of Norwegian news audiences’ reactions to the election: annoying circus far away, world-shattering shock and regained stability. We underline not only shared experiences but also nuances which we link to differences in media use routines, levels of interests in news as well as resources for the sense-making of politics. Our findings contribute to the scrutiny of news use in everyday life and at times of political upheaval, and add an audience perspective to research on Trump and the media.