Hjem
Mediebruksgruppen
MediaFutures

Moe og Ytre-Arne med arbeidspakke om medieerfaringer

Arbeidspakken er en del av MediaFutures, det nye SFI-senteret for ansvarlig medieteknologi.

Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne
Professorene Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne er ledere for arbeidspakken "Understanding media experiences", som blant annet i samarbeid med NRK skal undersøke ungdoms medievaner.
Foto/ill.:
Janne Bjørgan

Hovedinnhold

12. juni ble det kjent at UiB får et nytt Senter for forskningsbasert innovasjon: MediaFutures. SFI-senteret er en del av Institutt for informasjons- og medievitenskap, og en av arbeidspakkene er utviklet av lederne av Mediebruksgruppen, professor Hallvard Moe og professor Brita Ytre-Arne.

Medieerfaringer under lupen

Arbeidspakken heter Understanding media experiences, og utenom professorene er også postdoktor Erik Knudsen og professor II Irene Costera Meijer tilknyttet pakken.

– Vi skal undersøke bruksmønstre og erfaringer på tvers av digitale medier, og spesielt arbeide med metodeutvikling for å få tak i dimensjoner som ikke er lett å få grep om med tradisjonelle metoder. Nyhetsbruk er et viktig område, og der er vi spesielt interessert i brukere som etterlater seg få digitale spor, og i erfaringer man ikke får tak i gjennom standard publikumsanalyser. Forskningen er også innrettet mot å forstå framtidens bruksmønstre, blant annet med samarbeid med NRK om etnografisk forskning på ungdoms medievaner, sier Ytre-Arne.

Ana Milojevics postdoktorprosjekt som blant annet skal undersøke medieklyngen Media City Bergen, og Marianne Borchgrevink-Brækhus' forskningsprosjekt om algortimestyrte forsider, knyttes også til arbeidspakken og senteret.

Tverrfaglig samarbeid

MediaFutures skal startes opp tidlig høsten 2020, og totalt har senteret en ramme på 280 millioner kroner. Hvor mye som vil gå til arbeidspakken blir ikke bestemt før forhandlinger med alle partnerne i det tverrfaglige SFI-senteret er fullendt.

For Mediebruksgruppen vil senteret føre til en videreutvikling av forskningen gruppen har jobbet med de siste årene, i samarbeid med nye og kjente partnere. Hallvard Moe utdyper:

– Vi får jobbe med informasjonsvitere, med DIGSSCORE og med bransjepartner som NRK. Arbeidet vi skal gjøre i senteret blir sentralt for gruppen de neste årene, og gir en unik mulighet til å bygge miljøet rundt mediebruksforskning ved UiB videre.