Hjem
Mediebruksgruppen
Nyhet

Internasjonale forskere gjester Mediebruksgruppen

Forskningsgruppen for mediebruk gleder seg til å ta imot tre internasjonale gjesteprofessorer i 2024; Joëlle Swart, Tim Kormelink og Anna Feigenbaum.

bilde av togstasjon
Foto/ill.:
Vidar Nordli-Mathisen via Unsplah.com

Hovedinnhold

Mediebruksgruppen forsker på demokratiske, politiske og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk, og mediebruk som forbindelsesledd mellom mennesker og samfunn. Et av gruppens mål for de kommende årene er å få nye faglige impulser og utvide de yngre forskernes nettverk gjennom mer internasjonalt samarbeid.

I 2024 er gruppen derfor glade for å ta imot tre internasjonale gjesteprofessorer med støtte fra L. Meltzers Høyskolefond:

Dr. Tim Kormelink

Tim Kormelink er Assistant Professor ved Vrije Universiteit Amsterdam, og forsker på nyhetsbruk og medievaner, spesielt hvordan nyheter integreres i daglige rutiner og økonomien rundt nyhetsforbruk. Han vil gjeste Mediebruksgruppen i starten av mai 2024. Kormelink har nylig fått innvilget det prestisjefylte Veni Grant fra det nederlandske forskningsrådet NWO for prosjektet “Beyond the news: How people encounter, engage with and make sense of societal issues”.

I løpet av besøket vil han holde et åpent seminar arrangert av Mediebruksgruppen der han presenterer sitt nye prosjekt, samt en workshop for gruppens phd-kandidater og postdoktorer der de får tilbakemelding på sine arbeider. Workshopen vil fokusere på metodeutvikling i kvalitative studier av mediebruk. Kormelinks prosjekt er spesielt relevant for ERC-prosjektet Prepare ledet av Hallvard Moe, som flere av gruppens unge forskere er tilknyttet.  

Dr. Joëlle Swart

Joelle Swart er Assistant Professor ved Universitetet i Groningen, og vil besøke UiB i en måned, fra 21.mai til 21. juni 2024.  

Swart forsker på unge menneskers erfaringer med nyheter og sosiale medier. For tiden arbeider hun spesielt med temaene digital inkludering/ digitale skillelinjer og med endringer i kritisk medieforståelse. Swart vil i likhet med Kormelink holde seminarinnlegg der hun presenterer sin pågående forskning, samt en workshop der hun gir tilbakemeldinger på arbeidene til unge forskere. Videre vil hun som del av det lengre oppholdet ta del i å utvikle en publikasjon eller felles forskningssøknad om temaet digital inkludering og digital ulikhet, og/eller om KI og brukererfaringer. 

Swart arbeider for tiden med å utvikle et prosjekt om nyhetsulikhet (News Inequalities), som ligger tett opp mot mediebruksgruppens arbeid. I tillegg er Swarts pågående prosjekt 'Informed citizenship for all: Digital literacy as a prerequisite for an inclusive society' (2020-2025) av stor relevans for gruppens postdoktor Hilde Sakariassen og hennes arbeid med eldres nyhetsbruk og digitale ferdigheter. Swart deltar  i en pågående longitudinell studie av unge mennesker mobiltelefonbruk, en studie som avsluttes i 2024 og som Swart vil dele erfaringer fra under sitt opphold. Swart og gruppen deler også en interesse for KI og brukererfaringer med KI. Dette gjelder spesielt prosjekter rundt ‘algorithmic literacy’, KI i produksjon og bruk av nyheter, samt KI’s påvirkning på borgeres offentlige tilknytning.

Dr. Anna Feigenbaum

Anna Feigenbaum er professor i digital fortelling ved Bournemouth University, hvor hun også er med-leder for forskningssenteret Science, Health and Data Communications Research Centre. Hun vil besøke Universitetet i Bergen i september 2024, blant annet i forbindelse med et bokprosjekt i samarbeid med postdoktor Özlem Demirkol-Tønnesen.

Feigenbaum utforsker krysningspunktet mellom kommunikasjon, politikk og sosial endring, og hun er en aktiv formidler av vitenskap gjennom arbeid med journalister og medieutgivelser. Hun har skrevet flere bøker, inkludert “Tear Gas” (Verso Books, 2017) og “The Data Storytelling Workbook” (Routledge, 2020).