Hjem

Meteorologi

Main content

Å forstå hvordan været utvikler seg, hvordan alt fra vind, stråling, regn og skyer henger sammen på kort tidsskala har alltid vært et viktig mål for instituttets forskning. Dagens datateknologi og teoretisk forståelse danner grunnlaget for å utforske atmosfæriske fenomener som fortsatt langt fra er forstått. I tillegg til å samle nye observasjoner, utvikle værvarslingsmodeller og nye observasjonsteknikker, jobber vi med å forstå de fysiske forholdene som bestemmer hvordan været blir.

Professorer i Meteorologigruppen
Jan Asle Olseth: Stråling og lokalmeteorologi
Joachim Reuder: Grenselagsmeteorologi og vindenergi
Thomas Spengler: Atmosfæredynamikk og luft-hav interaksjon
Harald Sodemann: Atmosfærens vannsyklus og atmosfæriske transportmodeller

 

Nyttig om vær

Kjønnsbalanse i forskning
Erica Madonna peker på fordelene ved kjønnsbalanse, og ønsker en diskusjon velkommen blant kollegaene.

Setter fokus på kjønnsbalanse i forskningen

Neste uke inviterer Erica Madonna både menn og kvinner til å diskutere om like muligheter i forskningen.

Ny doktorgrad
Stephan T. Kral

Nye målemetoder for å studere den nedre arktiske atmosfæren

Stephan T. Kral disputerer 20.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Innovative Strategies for Observations in the Arctic Atmospheric Boundary Layer".

Ny forskning
SUMO_Finland

Oppdager Polhavet med flygende feltassistent

Da Amundsen i 1922 lastet et fly ombord i «Maud», var planen å fly over Nordpolen. Hundre år etter kan en drone fortsatt finne mye nytt i luften over Arktis.

Ny forskning
aerosol_tibet

Sjøis i Barentshavet kan påvirke Asias høyland

Det er langt fra Arktis til Tibet. En ny studie viser hvordan variasjoner i sjøisdekket kan påvirke transporten av forurensning innover Tibetplatået.
Forsking
havvind_astrid_nybo_forskningno

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking. Det kan gje overraskingar i form av lågare produksjon og større turbinslitasje enn forventa.