Hjem

Kvartære geosystemer

Nyhetsarkiv for Kvartære geosystemer

Professor Stein Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, besøkte Det Polske Vitenskapsakademiet (PAN), i Warszawa
Sjøisen i Arktis og isen på Grønland smelter i stor hastighet. Smeltingen de siste ti årene overgår det klimamodellene har beregnet.
Marcus Landschulze, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 30.10.2013
I midten av oktober vart det fyste arbeidsmøtet i det nyleg oppstarta GLANAM-prosjektet halden på Holmavatn, Jæren. Arbeidsmøtet hadde 35 deltakarar frå dei samarbeidande institusjonane.
Trond Kvarven, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 23.10.2013.
In mid-September the first annual workshop in the newly started GLANAM-project was held at Holmavatn, Jæren. The workshop had 35 participants from the co-operating institutions.
Heidi Kjennbakken, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 29.05.2013.
Nil Irvali forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 29. mars 2012.
Fredag 25. november 2011 disputerte Ronghua Wang til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Maria Blinova forsvarte sin avhandling for PhD-graden, fredag 18.november 2011.
Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Fredag 21. oktober 2011 disputerte Kristian Vasskog til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Alexander Minakov forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 29.september 2011
Torsdag 26. mai 2011 disputerte Eivind W. N. Støren til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Espen N. Vaular, institutt for kjemi, disputerte for PhD-graden torsdag 26. mai. Vaular har vært tilknyttet det GEO-ledede "Gas hydrates on the Norwegian-Barents Sea-Svalbard margin"-prosjektet (NFR-Petromaks)
Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.

Sider