Hjem

Forskergruppe for rett, filosofi og psykisk helse

Hovedinnhold

Graphich art representing law, philosophy and psychology

Om forskergruppen

Forskergruppen arbeider med spørsmål om rettslige begreper, regler og praksiser i skjæringspunktet mellom mellom juss, filosofi og psykiatri. To viktige forskningsområder er barn i rettssystemet og psykisk syke lovbrytere.

Forskergruppen ledes av professor Linda Gröning.

Se oversikt over forskergruppens medlemmer.

Prosjekt
world map

Criminal accountability and mental disorders around the world

Pilot project investigating how selected countries in the global south respond to mental disorders within the criminal law. The project is lead by professor Linda Gröning and is co-funded by the CMI/UiB collaboration fund.

Prosjekt
Illustration photo DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS er et femårig prosjekt om strafferettslig utilregnelighet og psykose. Prosjektet ledes av professor Linda Gröning, og er støttet av Norges forskningsråd.
Prosjekt
Illustrasjonsbilde av ungdom i fengsel

CHILDCRIM

CHILDCRIM er et femårig prosjekt om vurderinger av strafferettslig utilregnelighet og voldsrisiko for barn. Prosjektet ledes av professor Linda Gröning, og er støttet av Norges forskningsråd.
Logo: Helse Bergen og UiB.

Bergen Research Network on Law and Mental Health

Forskergruppe for rett, filosofi og mental helse samarbeider med Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri (Helse Bergen) i Bergen Research Network on Law and Mental Health.

Koordinatorer: Stephen Mathis (UiB) og Daniil Butenko (Helse Bergen).