Hjem
Samfunnsgeografi
Masterprosjekt

Plast i produksjonssystem. Et studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland.

Anna Kraaijeveld Enerstvedt skriver masteroppgave om håndteringen av plastavfall i fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland.

Hovedinnhold

Som ny masterstudent var jeg ganske spent på de neste to årene, men spenningen gikk fort over til motivasjon. Jeg fikk en god innføring i verktøy som gjorde meg godt rustet til å planlegge og utføre mitt eget feltarbeid, samt skrive en hel masteroppgave!

Plastavfall på avveie har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, da det utgjør et stort miljøproblem, særlig for livet i havet. Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å undersøke ett av alternativene til det lineære "bruk og kast" systemet, nemlig en sirkulær økonomi. Sirkulærøkonomien har fått økt oppmerksomhet fra flere hold, men særlig EU har laget retningslinjer for et mer sirkulært Europa.

Med dette som utgangspunkt ser oppgaven på hvordan fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland organiserer sin plastavfallshåntering, og hvorvidt dette sammenfaller med teorien for sirkulærøkonomi. Gjennom dette utforsker jeg mulighetene og utfordringene rundt å skape sirkulære løsninger for plastavfall innen denne næringen.

Feltarbeidet

Feltarbeidet er gjort innen forskjellige ledd av fiskeri- og havbruksnæringens produksjonssystem i Hordaland. Dette har inkludert intervjuer og feltsamtaler med utstyrsprodusenter, oppdrettere, fiskere, aktører innen renovasjon og relevante direktorater.

Gjennom feltarbeidet har jeg besøkt fiskebåter og oppdrettsanlegg rundt om i distriktet, møtt mange hyggelige mennesker og sett mange fine steder. Sitter igjen med mange gode erfaringer herfra!

Erfaringer med masterstudiet i geografi

Som ny masterstudent var jeg ganske spent på de neste to årene, men spenningen gikk fort over til motivasjon etter det første året. Da fikk jeg en god innføring i verktøy som gjorde meg godt rustet til å planlegge og utføre mitt eget feltarbeid, samt å skrive en hel masteroppgave! Mine erfaringer er at god planlegging og struktur er gull verdt, men at man må være forberedt på at ting ikke alltid går etter planen. Da får man god trening i å være fleksibel og tenke kreativt.

Er man usikker er det fint å kunne støtte seg på god veiledning, både fra veileder og andre engasjerte studenter. Det er alltid lov å spør om hjelp dersom man står litt fast! For min del har masterstudiet bydd på en bratt, men veldig spennende læringskurve.

Mitt råd til andre som vil ta master i geografi

Velg et tema du synes er spennende! Velg gjerne også noe som utfordrer deg litt, da blir det særlig spennende å arbeide med over tid. Tenk gjerne gjennom hvilke muligheter du har for å gjøre feltarbeidet ekstra spennende, det finnes flere steder man kan søke om midler og støtte til å gjøre det man ønsker.

Det som gjør geografi særlig gøy er at man som masterstudent får muligheten til å utforske teori i praksis gjennom feltarbeidet. Den muligheten ville jeg ikke latt gå fra meg!

Posterpresentasjon av masterprosjekt

Posterpresentasjon av masterprosjekt
Foto/ill.:
Anna K. Enerstvedt