Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hovedinnhold

Med utgangspunkt i modeller for stereotypiinnhold og sammenhengen mellom stereotypier, fordommer og diskriminering, jobber vi med å utforske stereotyper av ulike sosiale grupper i det norske samfunnet og å se på hvilken rolle spesifikke følelser spiller i forholdet mellom stereotyper og diskriminering. Vi er også interessert i aldersstereotyper og hvordan eldres egen oppfatning av hva det vil si å være «gammel» kan virke inn på fungering på ulike områder.