Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Psychological reactions to extreme environments

Du kan lese mer om forskningsprosjektene her.