Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv
Publikasjon

Ny publikasjon om fastlegers møte med flyktninger

Illustrasjonsfoto av lege og pasient
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

På grunn av vanskelige opplevelser før, under og etter flukt, kan mange flyktninger oppleve psykiske helseproblemer sammenlignet med majoritetsbefolkningen i mottakslandet. I Norge, og mange andre europeiske land, er fastlegen den første kontaktpersonen for pasienter som trenger helsehjelp. I en kvalitativ studie rapporterte 15 fastleger om en rekke barrierer som står i veien for å kunne gi en mer effektiv psykisk-helsehjelp til pasienter med bakgrunn som flyktninger. Disse inkluderer språkbarrierer, ulike forståelser av helse og sykdom, og forskjellige forventninger til helsevesenet, inkludert pasientenes høye forventninger til fastlegen. Fastlegene har også rapportert at de opplever at medisinutdanningen ikke forbereder dem nok på å jobbe med denne pasientgruppen. Det ble, f.eks. rapportert om mangel på opplæring i hvordan man jobber effektivt med tolk. Et annet viktig tema de trakk frem var hvordan det å etablere tillit til pasientene forbedret fastlegenes evne til å tilby effektiv psykisk helsehjelp til denne pasientgruppen. Fastlegene beskrev også arbeidet med flyktninger som lider av psykiske problemer som svært meningsfylt og en viktig del av jobben deres. Funnene fra denne studien foreslår også interessante veier for fremtidig forskning.