Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hovedinnhold

Per-Einar Binder er professor i klinisk psykologi.

Binder har jobbet ved Institutt for klinisk psykologi siden 2003, hvor han ble professor i 2007. Han har spesialisert seg innen psykodynamisk og emosjonsfokusert psykoterapi og minfulness-baserte tilnærminger. 

Hans forskning inkluderer studier på narrativ identitet, mindfulness-baserte intervensjoner, andre personlige og eksistensielle forandringsprosesser, teoretisk psykologi, og utvikling av kvalitativ forskningsmetodologi. 

Publikasjoner: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=45016&la=no&action=sok

Nettside: https://www.uib.no/en/persons/Per.Einar.Binder