Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Publikasjoner

Click on the names to see their list of publications.

Professor Gro Mjeldheim Sandal

Professor David Lackland Sam

Associate professor Hege Høivik Bye

Valeria Markova (ph.d.)

Hajra Tahir (ph.d.)