Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Antarctic winters trigger psychological hibernation so people can cope with isolation and darkness.
Personell som overvintrer på Antarktisk synes å gå inn i en dvalelignende tilstand. Dette kan være en mestringsstrategi for å takle livet under ekstreme forhold.