Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Lysintervensjon for tilpasning til skiftarbeid

Prosjektet undersøker hvordan det fysiske arbeidsmiljøet (lysforhold), kan organiseres for å legge til rette for arbeidstakeres tilpasning til nattarbeid. Dette er viktig ettersom det er velkjent at nattarbeid kan ha uheldig virkning på prestasjonsevne, sikkerhet og helse. Studenter ved UiB vil rekrutteres til å delta i tre simulerte skiftarbeidsstudier med randomisert, kontrollert, kryssdesign. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan forskjellig lys (intensitet og fargetemperatur), administrert via LED-basert integrert standard rombelysning, påvirker tilpasning til tre påfølgende nattskift og påfølgende re-tilpasning til dagtid. Tilpasning vil evalueres med mål på oppmerksomhet, kognitiv prestasjon, søvn og døgnrytme. I tillegg vil effekt på smertesensitivitet bli testet, og mål på hjerteratevariabilitet og imunologiske parametre vil bli samlet inn.

lysterapi
Foto/ill.:
privat: Erlend Sunde

Hovedinnhold

Publikasjoner fra prosjektet:

  1. Sunde, E., Mrdalj, J., Pedersen, T., Thun, E., Bjorvatn, B., Grønli, J., Harris, A., Waage, S., Pallesen, S. Bright light exposure during simulated night work improves cognitive flexibility. Chronobiol Int 2022; 1-16.
  2. Pedersen, T. T., Sunde, E., Wisor, J., Mrdalj, J., Pallesen, S., Grønli, J. Sleep homeostasis and night work: a polysomnographic study of daytime sleep following consecutive simulated night shifts. Nat Sci Sleep 2022; 14: 243-254.
  3. Sunde, E., Pedersen, T., Mrdalj, J., Thun, E., Grønli, J., Harris, A., Bjorvatn, B., Waage, S., Skene, D., Pallesen, S. Alerting effects of monochromatic blue light vs. red light during a simulated night shift. Clocks & Sleep 2020. Special issue; Clocks & Sleep in Human Basic research (ISSN 2624-5175).
  4. Sunde, E., Mrdalj, J., Pedersen, T., Thun, E., Bjorvatn, B., Grønli, J., Harris, A., Waage, S., Pallesen, S. Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study. Occup Environ Med 2020; 0: 1-7
  5. Sunde, E., Pedersen, T., Mrdalj, J., Thun, E., Grønli, J., Harris, A., Bjorvatn, B., Waage, S., Skene., D.J., Pallesen, S. Blue-Enriched White Light Improves Performance but Not Subjective Alertness and Circadian Adaptation During Three Consecutive Simulated Night Shifts. Frontiers in Psychology 11. 2020.