Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Den 12-14. juni arrangerte forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning et seminar om prosessavtaler med deltakere fra 11 land.
Den 2. desember møtte forskergruppen for sivilprosess og tvisteløsning med forskere fra en rekke europeiske land for et komparativt heldagsseminar om muntlighet i ulike europeiske rettssystemer.
Marie Holm disputerte 26.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta". Marie var medlem i forskergruppen for Sivilprosess, og professor Magne Strandberg har vært hennes veileder. 
I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.