Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Anna Nylund har publisert en ny bok om prosessavtaler sammen med Antonio Cabral (Rio de Janeiro State University) på Eleven.
Den 15.-16. februar reiste professorene Anna Nylund, Camilla Bernt og Magne Strandberg til Leiden for å delta på et seminar arrangert av professor Bart Krans ved Leiden Universitet i Nederland.
31. august til 1. september arrangerte Forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning den første workshopen i prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet (TGP), som er finansiert av nettverksmidler fra Norges forskningsråd.
Å treffe avgjørelser i barnevernssaker er en vanskelig oppgave som kan få store konsekvenser for de involverte. Psykologisk kunnskap spiller en viktig rolle i vurderingene. Med dette prosjektet ønsker vi å oppnå lik praksis på tvers av sakkyndiges mandater, tilnærminger og konklusjoner til det beste for barn og deres foresatte.
Alle mennesker blir i løpet av livet involvert i rettslige konflikter av mange forskjellige typer. Noen retter et krav mot sitt forsikringsselskap om dekning av en skade som har oppstått på bagasjen under en reise, noen havner i konflikt med en utleier som vil øke prisen for leie av en bolig, noen havner i konflikt med en annen privatperson etter å ha kjøpt en brukt gjenstand som ikke var helt i... Les mer
Den 12-14. juni arrangerte forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning et seminar om prosessavtaler med deltakere fra 11 land.
Den 2. desember møtte forskergruppen for sivilprosess og tvisteløsning med forskere fra en rekke europeiske land for et komparativt heldagsseminar om muntlighet i ulike europeiske rettssystemer.
Marie Holm disputerte 26.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta". Marie var medlem i forskergruppen for Sivilprosess, og professor Magne Strandberg har vært hennes veileder. 
I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.