Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Open access tidsskrift

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) er et fagfellevurdert og opent tilgjengeleg e-tidsskrift om strafferettsforsking. Tidsskriftet er har nivå 1. på listen over norske publiseringskanaler.

skjermdump av elektronisk tidsskrift
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) er eit fagfellevurdert tidsskrift som er opent tilgjengeleg (open access) for alle. Tidsskriftet vart etablert i 2013 av professor Jørn Jacobsen.

Målet med tidsskriftet er å gjere nordisk strafferettsforsking tilgjengeleg for eit internasjonal publikum og gjere det mogleg for internasjonal forsking å samhandle med eit nordisk publikum.

Tidsskriftet fokuserer på følgjande tema:

  • Materiell strafferett
  • Straffeprosess
  • EU- og internasjonal strafferett
  • Samanliknande strafferett
  • Strafferettshistorie
  • Strafferettsteori
  • Kriminologi og andre tverrfaglege perspektiv

Tidsskriftet publiserer i hovudssak bidrag på engelsk, men tekstar på tysk eller nordiske språk kan òg bli godtekne.