Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Møte 10. november 2016

Hovedinnhold

Universitetets forskningsutvalg

Torsdag 10. november
1230- 1530
Kollegierommet
Muséplass 1
 

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
II. Protokoll fra møte 8. september 2016
III. Saker

FU 18/16

Karriereutvikling for ph.d.-kandidater
Innledning til diskusjon v/
Forsker Eivind Valen, Institutt for informatikk
Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen,  Bergens Tidende

FU 19/16

Innføring av fakultetsvise ph.d.-program ved UiB
Saksforelegg

FU 20/16

Kvalitetssikring for forskerutdanningen ved UiB
Saksforelegg

FU 21/16

Doktorgrad i utøvende og skapende kunst
Saksforelegg

IV. Orienteringer

a.

DBH-statistikk om forskerutdanningen 2015
Skriftlig

b.

Nye data om finansieringstrender
Rapport fra EUA.

c.

Nyttige doktorverktøy
Bokomtale