Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Møte 10. november 2016

Main content

Universitetets forskningsutvalg

Torsdag 10. november
1230- 1530
Kollegierommet
Muséplass 1
 

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste
II. Protokoll fra møte 8. september 2016
III. Saker

FU 18/16

Karriereutvikling for ph.d.-kandidater
Innledning til diskusjon v/
Forsker Eivind Valen, Institutt for informatikk
Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen,  Bergens Tidende

FU 19/16

Innføring av fakultetsvise ph.d.-program ved UiB
Saksforelegg

FU 20/16

Kvalitetssikring for forskerutdanningen ved UiB
Saksforelegg

FU 21/16

Doktorgrad i utøvende og skapende kunst
Saksforelegg

IV. Orienteringer

a.

DBH-statistikk om forskerutdanningen 2015
Skriftlig

b.

Nye data om finansieringstrender
Rapport fra EUA.

c.

Nyttige doktorverktøy
Bokomtale