Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Ph.d.-utdanning

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har en koordinerende rolle for ph.d.-utdanningen ved UiB

Juridisk fakultet. Foto: Eivind Senneset, UiB
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) er den administrativt koordinerende enhet for ph.d.-utdanningen ved UiB. Oppgavene innebærer rådgiving og koordinering av rutiner og retningslinjer mellom fakultetene. FIA organiserer og leder UiBs ph.d.-koordinatorforum. Avdelingen har også regelmessige oppgaver knyttet til fremdriftsrapportering, ph.d.-kandidatundersøkelse og produksjon av diplom til doktorpromosjon. Regelverk som gjelder ph.d.-utdanning blir forvaltet av FIA, og avdelingen er rådgivende organ for fakultetene når det gjelder ph.d.- og dr.philos.-forskriftene. Avdelingen yter støtte til universitetsledelsen i form av analyse og utredninger, samt forberedelse av saker til Forskningsutvalget og Universitetsstyret. FIA koordinerer oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanning. Avdelingen representerer UiB i relevante nasjonale og internasjonale ph.d.-utdanningsnettverk.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har ansvar for sidene som gjelder ph.d.-utdanning på UiB sin eksternweb. Avdelingen har også ansvar for arbeidsstøttesidene for ph.d.-utdanning, til bruk for saksbehandlere på fakultet og institutt.