Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ph.d.-utdanning

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har en koordinerende rolle for ph.d.-utdanningen ved UiB

Juridisk fakultet. Foto: Eivind Senneset, UiB
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) er den administrativt koordinerende enhet for ph.d.-utdanningen ved UiB. Oppgavene innebærer rådgiving og koordinering av rutiner og retningslinjer mellom fakultetene. FIA organiserer og leder UiBs ph.d.-koordinatorforum. Avdelingen har også regelmessige oppgaver knyttet til fremdriftsrapportering, ph.d.-kandidatundersøkelse og produksjon av diplom til doktorpromosjon. Regelverk som gjelder ph.d.-utdanning blir forvaltet av FIA, og avdelingen er rådgivende organ for fakultetene når det gjelder ph.d.- og dr.philos.-forskriftene. Avdelingen yter støtte til universitetsledelsen i form av analyse og utredninger, samt forberedelse av saker til Forskningsutvalget og Universitetsstyret. FIA koordinerer oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanning. Avdelingen representerer UiB i relevante nasjonale og internasjonale ph.d.-utdanningsnettverk.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har ansvar for sidene som gjelder ph.d.-utdanning på UiB sin eksternweb. Avdelingen har også ansvar for arbeidsstøttesidene for ph.d.-utdanning, til bruk for saksbehandlere på fakultet og institutt.