Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
-

Seksjon innovasjon

Innovasjon
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Arbeidsfelt

       Juridisk saksfelt:

  • Kontrakter (slik som forskningskontrakter, intensjonsavtaler, taushetserklæringer, samarbeidsavtaler, avtaler om biologisk materiale (MTA) etc.)
  • Forhandling, rådgivning og oppfølging av forskningskontrakter
  • Regelverk
  • Nære samarbeidspartnere og randsone
  • Næringsliv og innovasjon
  • Immaterielle rettigheter (IPR)

       Innovasjon:

  • Sekretariatsfunksjon for UiBs lederforum for innovasjon

      Forskningsinfrastruktur:

  • Koordinere institusjonelle prosesser og informasjonsflyt knyttet til Forskningsrådets program INFRASTRUKTUR – Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
  • Praktisk gjennomføring av UiBs interne utlysning av midler til felles- og større forskningsinfrastruktur.
  • Løpende informasjon om utlysninger under delprogrammet Research Infrastructures i EUs rammeprogram for forskning

       LEAR-funksjon (EU - Legal Entity Appointed Representative):

  • Vedlikehold av UiB-informasjon i EUs participant portal
  • Kvalitetssikring av søknader
  • Kontraktsforhandling – alle faser
  • Søknads-/kontraktsoversikt

      Analysearbeid knyttet til UiBs eksternfinansierte portefølje

  For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.