Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Hovedinnhold

Om UiBs budsjettpost for større og felles forskningsinfrastruktur

Intern utlysning av midler til felles og større forskningsinfrastruktur ved UiB

I perioden 2020 – 2022 hadde UiB en budsjettpost for større og felles forskningsinfrastruktur der omkring 43 millioner kroner ble satt av til en felles strategisk satsing ved UiB som skulle dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Disse midlene var avsatt i tillegg til bevilgningen til forskningsinfrastruktur som gis over fakultetenes rammer. Midler fra denne rammen ble tildelt etter søknad og prioritering fra fakultetene. Siste år med utlysning av midler fra denne avsetningen var 2021 med tildelingen for 2022 budsjettet.
 

2020

Søknad

Type

Fakultet

Beløp

Digitalt herbarium BG

Full søknad

UM

950 000

FE‐SEM

Full søknad

MN

3 950 000

FACSSymphony

Full søknad

MED

3 950 000

Fra blyant, gips, pergament og plast til data

Full søknad

UM

950 000

KODEM‐DEMO

Full søknad

SV

2 290 000

SEC

Full søknad

PSYK

2 750 000

ARIIS Pilot

Pilotprosjekt

KMD

200 000

Sum

 

 

15 040 000

2021

Søknad

Type

Fakultet

Beløp

BARNFY Database for fylkesnemndsvedtak i barnevernssaker

Full søknad, tverrfakultært

JUR, PSYK, SV

1 450 000

Classification of Parkinson Disease (PD) by Digital Phenotyping

Pilot, tverrfakultært

MED, MN

50 000

Hydrogen Safety Laboratory (HySALA), Institutt for fysikk og teknologi 

Full søknad

MN

2 880 000

Kommunikasjon, samhandling, opplevelser og gjensidig forståelse fra et nevrovitenskapelig perspektiv

Full søknad

PSYK

1 760 000

Laser mikrotome (solid-state femtosecond laser) for snitting av udekalsinert vev – ultra rask

Full søknad

MED

3 200 000

UiB Center for high-throughput experimentation (HTE@UiB), Kjemisk institutt

Full søknad

MN

3 840 000

Tverrfakultær geodata-lab for prosessering av «big data»

Pilot, tverrfakultært

SV, HF

150 000

Wittgensteinarkiv (WAB); oppgradering og videreutvikling

Full søknad

HF

1 670 000

Sum

 

 

14 780 000

2022

Søknad

Type

Fakultet

Beløp

ARIIS-UiB digital forskningsinfrastruktur for Kunstnerisk utviklingsarbeid

Full søknad

KMD

1 530 000

Connecting interdisciplinary CCS research and dissemination - The CO2NNECT

Full søknad

MN

2 670 000

CyTOF XT – automatisert massecytometri for multiparametrisk analyse på enkeltcellenivå

Full søknad

MED

3 550 000

På jakt etter nye biomarkører til mentale og degenerative lidelser

Full søknad

PSYK

1 290 000

Enabling equipment for research excellence in Human-Computer Interaction (HCI)

Full søknad

SV,HF, PSYK

3 500 000

Kartlegging av gammelt DNA i Universitetsmuseets samlinger

Full søknad

UM

460 000

Sum

 

 

13 000 000

Om Forskningsrådets INFRASTRUKTUR program

Forskningsrådet lyser ut midler til nasjonal forskningsinfrastruktur under
INFRASTRUKTUR - Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Forrige utlysning var i 2020 og resultatene ble publisert i desember 2021. Forskningsrådet har signalisert at neste utlysning først blir i 2023.

Om UiBs Infrastrukturutvalg

UiB hadde tidligere et eget Infrastrukturutvalg (2014-2021).  Forskningsinfastruktursaker er i dag integrert i UiBs Forskningsutvalg. Sakspapirerene finnes fremdeles her