Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Main content

Om UiBs budsjettpost for større og felles forskningsinfrastruktur

Intern utlysning av midler til felles og større forskningsinfrastruktur ved UiB

Fakultetene kan søke om midler til større og felles forskningsinfrastruktur fra UiB felles. Det er sendt ut brev til fakultetene med informasjon om retningslinjer og søknadsprosess (ephorte sak 2019/23626). Søknadsfrist var 1. oktober 2021.

Det er utviklet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfyllende informasjon finnes i dokumentet Søknadskriterier og -veileder. I veilderen henvises det til UiB handlingsplan for forskningsinfrastruktur og oppfølgingsrapporten fra arbeidsgruppe 1.

Dette er tredje tildelingsrunde innefor denne ordningen, der hensikten er å støtte stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen.

Om Forskningsrådets INFRASTRUKTUR program

Forskningsrådet lyser ut midler til nasjonal forskningsinfrastruktur under
INFRASTRUKTUR - Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Forrige utlysning var i 2020 og resultatene ble publisert i desember 2021. Forskningsrådet har signalisert at neste utlysning først blir i 2023.

Om UiBs Infrastrukturutvalg

UiB hadde tidligere et eget Infrastrukturutvalg (2014-2021).  Forskningsinfastruktursaker er i dag integrert i UiBs Forskningsutvalg. Sakspapirerene finnes fremdeles her