Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 17. november 2021

Møte i Innovasjonsutvalget

Møte i Innovasjonsutvalget 17. november 2021

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 17. november 2021

Kollegierommet, Museplass 1

12:00 – 14:00

Saksliste
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Saker

IU 1/21

Konstituering av utvalget
Saksforelegg  Oppnevning   Mandat Presentasjon

IU 2/21

Presentasjonsrunde

IU 3/21

Status innovasjon
Presentasjon

 

IU 4/21

Saksområder og forventninger til utvalget

Presentasjon

IU 5/21

Møteplan 2022

Saksforelegg 

 

Eventuelt