Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Forsknings- og innovasjonsavdelingen

MIT og UiB lanserer nå et såkornfond for samarbeid mellom MIT og HF- og SV-fakultetene ved UiB. Med tildelinger på opptil $30.000 vil fondet legge til rette for nye prosjekter og styrke eksisterende samarbeid. Søknadsfrist er 12. desember.
Behovet for å styrke forskning og utdanning i Arktis sto sentralt da styret i University of the Arctic (UArctic) besøkte Bergen 12.-13. april.
Det internasjonale forskningsprosjektet PROTECT har fremlagt en rekke anbefalinger omkring hvordan systemer for flyktningevern bør forbedres. På en forestående konferanse i Brussel skal anbefalingene presenteres for sentrale beslutningstakere innen politikk og sivilsamfunn.
Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.
Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 1. april, 2024.
I januar kjem det ei stor utlysing for forskingssenter for miljøvennleg energi. Fleire UiB-miljø er interessertei å søkje.
Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE har gått sammen om å gi innspill til EU-kommisjonen om havrelatert forskning og innovasjon i Horisont Europa. Les hovedpunktene her.
Cecilie Svanes brukte såkornmidlene hun fikk fra WUN til å bygge et internasjonalt nettverk som i neste omgang førte til støtte fra EUs Horizon-program.
UiB FRAM prosjektet har som mål å legge bedre til rette for forskning ved UiB. Nå har pilotinstituttene delt sine erfaringer så langt.
Ein supermodell som kan varsle tørke opptil eit år på førehand, og eit overvakingssystem for vatn i atmosfæren som kan finne ut kor snø kjem frå, er vurdert av EU til å ha så stor samfunnsnytte at dei har fått særleg finansiering for å bli utvikla vidare.
Årets vinnarar av verifiseringsprogrammet UiB idé er plukka ut, og vurderingskomiteen er imponert over kvaliteten på søknadane.
Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.
Viserektor Benedicte Carlsen deltok i tidsrommet 22.-24. mai på sitt første møte i det globale nettverket Worldwide Universities Network (WUN). Hun tok med seg verdifulle erfaringer hjem og tanker om hvordan UiB skal jobbe med våre partnere globalt.
Auka innsikt i Brusselmiljøet, EU og finansieringsmoglegheiter sto på programmet under den siste samlinga for karriereutviklingsprogrammet Momentum.
- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.
Tastebuds-gründer Alexander Muri har eit godt råd til alle studentar som har lyst til å state opp noko sjølv: - Berre hopp i det! Det finst uansett aldri ei "rett tid" til å starte eit selskap.
Digitalisering endrer ikke bare måten vi forsker og underviser på, den endrer også problemstillingene vi kan forske på og kompetansen som kreves i en fremtidsrettet utdanning. UIB lyser ut midler til fagmiljø, forskningsgrupper eller utdanningsprogram som ønsker å iverksette et faglig løft med tanke på digitalisering.
Lingvistikkprofessor Vadim Kimmelman mottar høythengende midler fra EU. Nå får han bygge et forskerteam som skal utforske ulike egenskaper i fem forskjellige tegnspråk.

Sider