Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Publikasjoner

Nederst på denne siden listes nyere bøker ved FoF. I tillegg finner du lenker til diverse andre publikasjoner fra UiBs filosofer og filosofistudenter.

Hovedinnhold

Bøker

Et utvalg av bøker (monografier, redigerte samlinger, tekstbøker, osv.) forfattet av ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Oversikt over andre publikasjoner finnes på de personlige nettsidene og under overskriften "Vitenskapelige publikasjoner" under her.

Papandreou, Marilù. Aristotle's Ontology of Artefacts, Cambridge University Press 2023.

Skirbekk, Gunnar. Religion in Modern Societies, Routledge 2023.

Heinrich-Ramharter, Esther; Pichler, Alois; Stadler, Friedrich. 100 Years Tractatus- 70 Years after Wittgenstein's Death: A Critical Assessment, Kirchberg am Wechsel 2023.

Pichler, Alois. Style, Method and Philosophy in Wittgenstein, Cambridge University Press 2023.

Svendsen, Lars Fr. H., Håpets filosofi, Kagge forlag, Oslo 2023. 

Fossheim, Halvard. Dialog: En filosofisk tilnærming, Cappelen Damm Akademisk 2022. 

Riedener, Stefan. Uncertain Values: An Axiomatic Approach to Axiological Uncertainty. Berlin: De Greuter 2021.

Gamlund, Espen. Kunsten å moralisere, Dreyer forlag 2021.

Cahill, Kevin M. Towards a Philosophical Anthropology of Culture - Naturalism, Relativism, and Skepticism, Routledge 2021

Freiin von Villiez, Carola; J.-Chr. Merle. (Eds.) Zwischen Rechten und Pflichten: Kants Metaphysik der Sitten. Berlin, New York: De Gruyter 2021/2023.

Gamlund, Espen, Carl Tollef Solberg. "hva er DØDEN". Universitetsforlaget 2020.

Svendsen, Lars Fr. H., Løgnens filosofi, Kagge forlag, Oslo 2020. 

Riedener, Stefan; Roser, Dominic; Huppenbauer, Markus (eds). Effective Altruism and Religion: Synergies, Tensions, Dialogue. Baden-Baden: Nomos 2019.

Gamlund, Espen; Carl Tollef Solberg. (Eds.) Saving People from the Harm of Death. With a foreword by Jeff McMahan. Oxford Univ. Press, 2019.

Ågotnes, Knut; Hallvard Fossheim; Vigdis Songe-Møller. (Eds.) Philosophy as Drama: Plato’s thinking through dialogue. Bloomsbury 2019.

Pedersen, Jørgen. Rettferdig fordeling og rettferdig skatt. Bergen: Fagbokforlaget 2019.

Ambuehl, Mathias; Michael Baumgartner. cna: Causal Modeling with Coincidence Analysis. R package version 2.2.0. R Foundation for Statistical Computing. url: http://cran.r-project.org/package=cna. 2019.

Cahill, Kevin; Thomas Raleigh. (Eds.) Wittgenstein and Naturalism. New York: Routledge 2018. 

Bangu, Sorin. (Ed.) Naturalizing Logico-Mathematical Knowledge: Approaches from Philosophy, Psychology and Cognitive Science. New York: Routledge, 2018.

Bengtsson, Gisela; Simo Säätelä; Alois Pichler. (Eds.) New Essays on Frege: Between Science and Literature. Springer, 2018.

Haraldsen, Vivil Valvik; Olof Pettersson; Oda E. Wiese Tvedt. (Eds.) Readings of Plato's Apology of Socrates: Defending the Philosophical Life. Lexington Books/Rowman & Littlefield, 2018.

Parkkinen, Veli-Pekka; Wallmann, C.; Wilde, M.; Clarke, B.; Illari, P.; Kelly, MP.; Norell, C.; Russo, F.; Shaw, B. & Williamson, J. Evaluating evidence of mechanisms in medicine – principles and procedures. Springer, 2018.

Zahle, Julie; Kwarciński, T., Bouvier, A., Kaldis, B., Montuschi, E., Zamora-Bonilla. J. (Eds.) Special Issue: Selected Papers from the 6th ENPOSS Meeting, Krakow 20-22 September 2017. Philosophy of the Social Sciences. Sage Journals, 2018.

Utaker, Arild. Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk: Essays. Redigert og med et forord av Amund Børdahl. Oslo: Vidarforlaget, 2018.

Pettersson, Olof; Vigdis Songe-Møller (Eds.) Plato's Protagoras: Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry. Springer, 2017.

Svendsen, Lars Fredrik. Å forstå dyr. Oslo: Kagge 2017. (Eng. trans.: Understanding Animals. London: Reaktion Books 2019.)

Skirbekk, Gunnar. Philosophie der Moderne, Velbrück Wissenschaft, 2017.

Cahill, Kevin; Martin Gustafsson; Thomas Schwarz-Wenzer. (Eds.) Finite but Unbounded: New Approaches in Philosophical Anthropology. Berlin Studies in Knowledge Research. De Gruyter, 2017.

Zahle, Julie; Ylikoski, P.; Bouvier, A.; Kaldis, B.; Montuschi, E.; Zamora-Bonilla, J. (Eds.) Special Issue: Selected Papers from the 5th ENPOSS Meeting, Helsinki 24-26 August 2016. Philosophy of the Social Sciences. 47(4-5). Sage Journals, 2017.

Lohne, Eilert Jan. Etikk, språk og argumentasjon - en innføring i debattetikk. Oslo: Gyldendal, 2017.

Svendsen, Lars Fredrik. Work. (2nd, revised edition.) London, New York: Routledge 2016. 

Fossheim, Hallvard; Helene Ingierd. (Eds.) Internet Research Ethics. Cappelen Damm, 2016.

Larsen, Kristian; Fink, J. L. (Eds.) Platon - Værk og Virkning. Copenhagen: Gyldendal, 2016.

Ole T. Hjortland; Caret, Colin R. (Eds.) Foundations of Logical Consequence. Oxford Univ. Press, 2015.

Svendsen, Lars Fredrik. Ensomhetens filosofi. Oslo: Universitetsforlaget 2015. (Eng. trans.: A Philosophy of Loneliness. London: Reaktion Books 2016.)

Fossheim, Hallvard; Øyvind Rabbås; Eyjólfur K. Emilsson; Miira Tuominen. (Eds.) The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness. Oxford Univ. Press, 2015.

Lavik, Trygve; Kjersti Fjørtoft; Jørgen Pedersen. Filosofi for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget, 2014.

Zahle, Julie; Collin, F. (Eds.) Rethinking the Individualism-Holism Debate. Essays in the Philosophy of Social Science. Springer, 2014.

Pedersen, Jørgen(Ed.) Politisk filosofi. Fra Platon til Hannah Arendt. Utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Oslo: Pax Forlag, 2013.

Kolflaath, Eivind. Bevisbedømmelse i praksis. Bergen: Fagbokforlaget, 2013.

Svendsen, Lars Fredrik. Frihetens filosofi. Universitetsforlaget: Oslo 2013. (Eng. trans.: A Philosophy of Freedom. London: Reaktion 2014.)

KnappikFranz. Im Reich der Freiheit. Hegels Theorie autonomer Vernunft / In the realm of freedom. Hegel's theory of autonomous reason / Berlin, Boston: De Gruyter, 2013.

Fossheim, Hallvard; John Sageng; Tarjei Mandt Larsen. (Eds.) The Philosophy of Computer Games. Springer, 2012.

Bangu, Sorin. The Applicability of Mathematics in Science: Indispensability and Ontology. London: Palgrave Macmillan, 2012.

Hjortland, Ole T.; Catarina D. Novaes. (Eds.) Insolubles and Consequences: Essays in honour of Stephen Read. London: College Publications, 2012.

Skilleås, Ole Martin; David Burnham. The Aesthetics of Wine. Wiley-Blackwell, 2012.

Erik Brown; Anne Granberg. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Bergen: Fagbokforlaget, 2012.

Skirbekk, Gunnar. Multiple Modernities. A Tale of Scandinavian Experiences, The Chinese University Press, 2011

Cahill, Kevin M. The Fate of Wonder: Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity. New York: Columbia Univ. Press. 2011.

Sørli, Richard; Gustafsson, Martin. (Eds.) The Philosophy of J. L. Austin. Oxford Univ. Press, 2011.

Pedersen, Jørgen. Moderne politisk teori. Oslo: Pax Forlag, 2010.

Songe-MøllerVigdis; Sara Heinämaa; Sigridur Thorgerisdottir and Robin May Schott (Ed.) Birth, Death, and Femininity. Philosophies of Embodiment. Indiana Univ. Press, 2010.

Svendsen, Lars Fredrik. A Philosophy of Evil. Champaign, Ill.: Dalkey Archive Press 2010. (Eng. trans. of Ondskapens filosofi. Oslo: Universitetsforlaget 2001.)

Pichler, Alois; Hrachovec, Herbert. (Eds.) Wittgenstein and the Philosophy of Information. DeGruyter, 2008.

Lie, Reidar K.; Ezekiel J. Emanuel; Christine Grady; David Wendler; Frank Miller; Robert Crouch. (Eds.) Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Oxford Univ. Press, 2008.

Lohne, Eilert Jan. Moralfilosofiske møter. Oslo: Forlag1, 2008.

Svendsen, Lars Fredrik. Frykt. Oslo: Universitetsforlaget 2007. (Eng. trans.: A Philosophy of Fear. London: Reaktion Books, 2008.)

Pichler, Alois; Hrachovec, Herbert; Wang, Joseph (Eds.). Philosophie der Informationsgesellschaft / Philosophy of the Information Society. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. XV. ALWS, Kirchberg am Wechsel, 2007.

Skirbekk, Gunnar; Nils Gilje; Anne Granberg (Innledning); Cathrine Holst (Innledning); Rasmus Slaattelid (Innledning). Filosofihistorie: innføring i europeisk filosofihistorie med særlig vekt på vitenskapshistorie og politisk filosofi. Oslo: Universitetsforlaget (8. utg.), 2007.

Børdahl, Amund; Hans-Ivar Kristiansen (Eds.) Jacob Rosted: Forsøg til en Rhetorik. Med forord og noter av Amund Børdahl; etterord ved Claus Schatz-Jakobsen og Jon Hellesnes. Oslo: Forlag1, 2007.

Pichler, Alois; Simo Säätelä (Eds.) Wittgenstein: The Philosopher and his Works. De Gruyter, 2006.

Svendsen, Lars Fredrik. A Philosophy of Boredom. London: Reaktion Books 2005. (Eng. ed. of Kjedsomhetens filosofi. Oslo Universitetsforlaget 1999.)

Freiin von Villiez, Carola. Grenzen der Rechtfertigung? Internationale Gerechtigkeit durch transnationale Legitimation. Paderborn: mentis-Verlag, 2005.

Kolflaath, Eivind. Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. 

Pichler, Alois (Ed.) Wittgensteins Philosophische Untersuchungen: Vom Buch zum Album. New York, Amsterdam: Rodopi, 2004.

Svendsen, Lars Fredrik. Mote: et filosofisk essay. Oslo: Universitetsforlaget 2004. (Eng. trans. A Philosophy of Fashion. London: Reaktion Books 2006.)

Freiin von Villiez, Carola. Grenzen der Rechtfertigung? Internationale Gerechtigkeit durch transnationale Legitimation, Paderborn: mentis-Verlag 2005.

Lohne, Eilert Jan. Etikk i lokalpolitikken. Høyskoleforlaget, 2004.

Songe-Møller, Vigdis. Philosophy Without Women. The Birth of Sexism in Westers Thought. Continuum, 2002 (engelsk oversettelse av Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og filosofi i antikkens Hellas. Cappelen akademisk forlag, 1999).

Skriftserier

Her finner du en rekke Skriftserier som instituttet har driftet og drifter, blant annet Filosofiske smuler og forskjellige publikasjoner fra Wittgensteinarkivet.

Avhandlinger

Doktorgrader (1970-)

Mastergrader (2005-)

Hovedfag (1993-2007).

Bora

BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitet i Bergen sitt digitale, institusjonelle arkiv og inneholder vitenskapelig materiale produsert av ansatte og studenter ved UiB.

CRIStin

CRISTIN er et system for dokumentasjon av forskingsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Alle FoF-publikasjoner som er registrert i Cristin

Bokpublikasjoner