Hjem
Ansattsider
Plagiatkontroll: Praktisk bruk av tekstgjenkjenningsprogrammet Ouriginal

Bruksanvisning for Ouriginal

Universitetet i Bergen bruker Ouriginal til elektronisk plagiatkontroll av innleverte studentbesvarelser. Besvarelsene sendes til Ouriginal, som sjekker mot internett og allerede innleverte oppgaver. Fakultetene kan også laste opp annet referansemateriale. Resultatet kommer i form av en analyserapport som må gjennomgås lokalt på aktuelt institutt.

Ouriginal by Turnitin logo
Ouriginal er valgt av den norske UH-sektoren som leverandør av plagiatkontrolltjenester. Ouriginal oppstod som en følge av sammenslåing mellom Urkund og PlagScan. Ouriginal har siden blitt en del av Turnitin.
Foto/ill.:
Logo

Hovedinnhold

Automatisk innsending av masteroppgaver fra Studentweb

Overføringen går av seg selv når en person (kontrolløren) er blitt tildelt personrollen PLAGIATANS i FS. Ouriginal-konto blir opprettet automatisk dersom kontrolløren ikke har konto fra før. 

Oppgavene sendes til kontrollørens analysekonto. Ouriginal sender likhetsrapportene på epost til kontrollørens UiB-konto. Kontrolløren må selv sørge for systematisering av oppgavene i Outlook og/eller i Ouriginals webapplikasjon. Uinteressante e-postrapporter kan slettes uten videre, de vil uansett være tilgjengelige i Ouriginals webapplikasjon. Det anbefales å bruke mapper og regler for å holde styr på rapportene om man skal kontrollere mange oppgaver.

Automatisk innsending fra oppgaveseminaret (Office 365) i Mitt UiB

Overføringen fra "UiB Oppgåveseminar" til Ouriginal går av seg selv når en person (kontrolløren) er blitt tildelt personrollen PLAGIATANS i FS. Ouriginal-konto blir opprettet automatisk dersom kontrolløren ikke har konto fra før.

 • Dersom emnet har plagiatansvarlig i FS, blir alle besvarelser til alle oppgaver sendt til kontroll.
 • Dersom seminaroppgavene ikke skal kontrolleres automatisk, skal emnet ikke ha plagiatansvarlig i FS.

Innsendingstidspunktet er bestemt av den siste innleveringsfristen i oppgavelisten. Slik styrer du innsendingstidspunktet:

 • Dersom alle besvarelsene skal kontrolleres samtidig etter siste innlevering, lager du alle oppgaven før studentene begynner å levere oppgave 1. 
 • Dersom besvarelsene skal kontrolleres etter hvert og når fristen for den aktuelle oppgaven er ute, oppretter du en oppgave om gangen. Du må vente med å lage oppgave 2 til fristen for å levere oppgave 1 er ute.

Automatisk innsending fra "Oppgåver" i Mitt UiB

Overføringen av tekstoppgaver fra Oppgåver i Mitt UiB til Urkund går av seg selv når 1) en person (kontrolløren) er blitt tildelt personrollen PLAGIATANS i FS og 2) det er haket av for at besvarelsene til den konkrete oppgaven skal sendes til "UiB plagiatkontroll" på oppgavens innstillingsside i Mitt UIB. Ouriginal-konto blir opprettet automatisk dersom kontrolløren ikke har konto fra før.

 • Valget gjøres på oppgavenivå
 • Valgmuligheten dukker opp når du har valgt at besvarelsene skal leveres online
 • Besvarelsene blir sendt til kontroll når innleveringsfristen er ute

Automatisk innsending fra Inspera Assessment

Overføring til Ouriginal av besvarelse som er levert i Inspera Assessment går av seg selv når

 1. prøven det er levert på er opprettet som en FS-prøve i Inspera Assessment (via mal, eller direkte) - den trenger ikke være koblet til FS på det tidspunktet innleveringen eller overføringen skjer, men start- og sluttidspunkt må være likt det som ligger på vurderingsdelen i FS,
 2. prøven er satt opp uten sikker nettleser (unntak for emner ved Det juridiske fakultet), og
 3. en person (kontrolløren) er blitt tildelt personrollen PLAGIATANS på emnet i FS. Ouriginal-konto blir opprettet automatisk dersom kontrolløren ikke har konto fra før.

Overføring til Ouriginal skjer dagen etter siste innleveringsfrist i prøven.

Besvarelsen eksporteres fra Inspera Assessment uten mulighet for å fjerne oppgavetekst eller svar til automatisk rettede oppgaver fra besvarelsen, før den sendes til Ouriginal. Inneholder besvarelsen opplastede filer, er det kun tekstfileformatene som Ouriginal støtter som blir del av innsendingen, andre opplastede filer ignoreres ved innsending til Ouriginal (se om Filnavn og filtyper).

Dersom det er behov for å sende kun spesifikke deler av besvarelser i en prøve til Ouriginal, kan overføringen skje manuelt og det må da ikke ligge PLAGIATANS på emnet i FS. Ved manuell oversending eksporteres besvarelser fra prøven i Inspera Assessment med ønskede innstillinger, og innsending til Ouriginal gjøres manuelt (se om Manuell innsending).

Plagiatansvarlig i FS

Plagiatansvarlig defineres ved at kontrolløren blir knyttet til emnet med personrollen PLAGIATANS. Rollen kan tilknyttes undervisningsenhet eller emne, men det anbefales å tilknytte rollen på emnet (Emne samlebilde | Personrolle) for å ha bedre kontroll.

 • Dersom personen ikke har analysekonto hos Ouriginal, blir konto opprettet automatisk.
 • Det kan til enhver tid kun være én plagiatansvarlig per emne.
 • NB! Ved registrering av PLAGIATANS i FS skal merknadsfeltet stå tomt.

Filnavn og filtyper

Filnavn

Filnavnet identifiserer besvarelsene i Ouriginal. Ved automatisk overføring av besvarelser, og ved nedlasting av filer fra Inspera Assessment, sørger systemene for at filnavnet har nødvendig informasjon (emne/studentidentifikator).

Ved manuell innsending av mange oppgaver som er levert i Mitt UiB, er det hensiktsmessig om filnavnet forteller hvem som har skrevet dokumentet. Dersom du på forhånd vet at du vil sende Mitt UiB-oppgavene til kontroll, er det en god ide å fortelle studentene hvordan filnavnene bør være.

Filtyper

Filtyper som støttes: DOC, DOCX, SXW, PPT, PPTX, PDF, TXT, RTF, HTML, WPS, ODT, PDF

Merk: Du kan ikke kontrollere scannede dokumenter av noe slag. Scannede dokumenter er bilder og kan ikke analyseres av tekstgjenkjenningssystem.

Manuell innsending

Kontrolløren må ha Ouriginal-konto. Alle som kjenner kontrollørens analysekonto, kan sende oppgaver som e-postvedlegg. Kontrolløren selv kan også laste opp direkte i Ouriginals webapplikasjon.

Send inn via e-post

 • Bruk kontrollørens analyseadresse. Den ser slik ut: kari.normann.uib@analys.urkund.se
 • Emnetekst: Bruk f.eks. emnekode, oppgavetype og semester for enkel identifisering/sortering av rapportene.
 • Legg til vedlegget.
 • Zip-filer godtas, men kan gi feilmelding. Navnet på zip-filen vil inngå i filnavnet hos Ouriginal. 
 • Lag Zip-fil: Høyreklikk mappen med filer. Velg alternativet Legg til arkiv .zip.
 • Send Zip-fil: Høyreklikk zip-mappen og velg send til e-postmottaker. Send e-posten til den aktuelle analysekontoen.

Last opp direkte i Ouriginals webapplikasjon

 • Logg på Ouriginals webapplikasjon https://secure.urkund.com/login
 • Klikk på +-tegnet og Upload File(s) oppe til venstre
 • Bla deg frem til ønsket fil og klikk på den
 • Velg analysekontoen din
 • Emnetekst: Bruk f.eks. emnekode, oppgavetype og semester for enkel identifisering/sortering av rapportene.

    ...enten...

 • Klikk i dokumentruten 'Slipp filer her eller klikk'
 • Finn og merk filene på vanlig måte
 • Klikk deretter Submit/Sende for å laste opp de valgte dokumentene

    ...eller...

 • Åpne utforskeren ved siden av Ouriginal-vinduet
 • Finn mappen med oppgavefilene
 • Dra-og-slipp filene inn i dokumentruten i Ouriginal (fungerer også med zip-filer)

  Etter innsending - sortering og analyse

  Merk at det tar tid, i noen tilfeller opp til et døgn, før rapporten er klar. Om du ikke har endret standardinnstillingene i Ouriginal, får du e-post når rapporten er ferdig. Sjekk eventuelt spamfilteret om rapportene uteblir.

  Mange kontrollører trenger aldri å logge på Ouriginal. De får den informasjonen de trenger i epostene. For andre kan det være hensiktsmessig å jobbe i Ouriginals webapplikasjon.

  Rapporter og sortering i Ouriginal

  Oppgavene legges i en mappe med samme navn som analysekontoen. Du kan sortere på de ulike kolonnene.

  Til venstre finner du ikoner for kontrollstatus, melding, teksthenting, varsler og treffprosent. Klikk på den aktuelle treffprosenten for å åpne den aktuelle rapporten.

  Urkund Web Inbox Quick Reference Sheet (engelsk)

  Ordne rapportene

  Du kan opprette nye mapper og flytte oppgavene mellom mappene.

  Tolking av analyserapporter

  Bruksanvisning til nytt analysegrensesnitt (engelsk).

  Bruksanvisning til gammelt analysegrensesnitt (engelsk).

  Eksempler på funksjonalitet:

  • Del rapporten med
  • Last ned PDF-versjon av rapporten / bruk den tilsendte rapporten
  • Marker tekst som er skrevet innenfor « »
  • Marker tekst som er skrevet innenfor ( )
  • Fjern haker ved irrelevante treff
  • Send rapporten som vedlegg til epost

  Høy treffprosent – et par mulige forklaringer

  Treffprosenten kan være kunstig høy fordi enkelte besvarelser gjerne inneholder oppgaveformulering, egenerklæring etc. – tekst som er lik i alle besvarelsene. Ved å gå inn i den interaktive rapporten kan man hake vekk slike irrelevante treff og treffprosenten vil gå ned.

  I tilfeller hvor det er registrert 100 % treff, kan dette skyldes at en besvarelse er sendt inn to ganger, eller at den innsendte filen kun inneholdt oppgaveteksten og egenerklæringen – og ingen egentlig besvarelse. Få antall ord indikerer også at det er en teknisk feilkilde som har forårsaket den høye sammenfallsprosenten.

  Mistenkelig oppgave?

  Følg gjeldende retningslinjer ved ditt institutt/fakultet. Saksgangen er beskrevet i ABC ved mistanke om fusk.